2021.01.19.
Szépművészeti Múzeum

Villát vásárolt a Kárpáthy Zoltán honoráriumából

2021.01.13.
Szépművészeti Múzeum

A költő Czóbel

2021.01.13.
Szépművészeti Múzeum

Megjelent a MúzeumCafé legújabb száma

2021.01.06.
Szépművészeti Múzeum

Titkos temetés fáklyafénynél

2021.01.05.
Szépművészeti Múzeum

Andrássy-karikatúra a Vanity Fair hasábjain

2020.12.15.
Szépművészeti Múzeum

Tragikus gyermekáldás

2020.12.10.
Szépművészeti Múzeum

A konstantinápolyi Héttorony utolsó magyar rabja

2020.12.03.
Szépművészeti Múzeum

A hétgyermekes grófnő

2020.11.25.
Szépművészeti Múzeum

Mumifikálódott érsek - üvegkoporsóban

2020.11.17.
Szépművészeti Múzeum

Két ország - békében

2020.11.04.
Szépművészeti Múzeum

Két testvér - egy feleség

Szépművészeti Múzeum - Budapest
Szépművészeti Múzeum
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 41.
Telefonszám: (1) 469-7100
Nyitva tartás: Ideiglenesen zárva.
2020.12.10.
Szépművészeti Múzeum
festészet, hír, hírességek, képzőművészet, Rákóczi Ferenc, történelem
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Esterházy Antal kuruc tábornagy (1676-1722) az Esterházy család grófi ága alapítójának, Esterházy Ferenc kapitánynak és Thököly Katának volt gyermeke, Thököly Imre unokaöccse.
Gróf Esterházy Antal gyermekkorában. 1678 (A kép felirata: COMITITIS. ANTONII ESZTERHASI. EFFIGIES TRVM. ANN. EXISTENTIS EX VOTO. PARENTVM OBLATA. S. ANTONIO. Ao. 1678.)\r\n
Esterházy Pál nádor udvarában nevelkedett, majd belépett a császári hadseregbe. Első felesége, Erdődy Julianna korai halálát követően Nigrelli Mária Anna grófnőt vette feleségül, akinek apja császári táborszernagy volt. Apját követte a katonai pályán, 1697-től kapitányi rangban harcolt a török ellen. 1698-ban fogságba esett a felszabadító háború során és egy év múlva szabadult csak a konstantinápolyi Héttorony börtönéből, mint annak utolsó magyar rabja.

1703-ban Komárom vármegye főispánja és Pápa várkapitánya lett. Bár kezdetben a kurucok ellen harcolt, 1704-ben csatlakozott II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához és a fejedelem nevezte ki tábornaggyá. A szabadságharc évei alatt számos csatában győzedelmeskedett, 1706-ban Stahremberg Miksa csapait megverve Bécs közelébe jutott. 1717-ben az utolsó tatárjárásnak nevezett erdélyi krími tatár betörés részese volt kuruc csapatával. Rákóczit követte a száműzetésbe, Lengyelországba (ahol második felesége elhunyt), majd Rodostóba, ott is halt meg a pestisjárvány áldozataként. Hamvait Rákóczi hamvaival együtt 1906-ban szállították haza és helyezték el a kassai Szent Erzsébet székesegyházban.


Ez a kép a pápai Eszterházy kastély ősgalériájának, az egyik legjelentősebb, csaknem teljességében ránk maradt magyarországi családi portrésorozatnak volt része, s ahogy a felirata jelzi, fogadalmi kép. A szülők a gyermek védőszentjének támogatását megszerzendő ferences csuhában festették le (Padovai Szt. Antal ferences szerzetes volt), s mint a püspökportrékon, feszület áll az asztalon. A festmény egyéb tekintetben az ősgaléria portrétípus jellegzetes példája.

A felnőttkorában megfestett ősgaléria képmása is ránk maradt, amelyen díszes öltözékben, buzogánnyal a kezében látható. Mindkét olajfestmény a Veszélyeztetett Magángyűjtemények Miniszteri Biztossága révén került be a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának gyűjteményébe 1953-ban.
Basics Beatrix