Virtuális kiállítások

Tomory Lajos Múzeum
A Tomory Lajos Múzeum a következő, folyamatosan bővülő digitális helyismereti/múzeumi tartalmakat kínálja fiatalabbak és idősebbek számára, illetve a kerületi pedagógusoknak oktatási segédanyagként. tovább
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
Urbán Tamás: Felesleges Pillangó című kiállítása jelenleg sajnos nem látható, most azonban virtuálisan végignézheted a tárlatot! Július 7-étől viszont élőben is megtekintheted! tovább
Műcsarnok
A Sza­bad­já­ték / II. Kép­ző­mű­vé­sze­ti Nem­ze­ti Sza­lon ki­ál­lí­tá­son mint­egy 200 al­ko­tó friss, az utób­bi öt évben ké­szült mun­ká­it – fest­mé­nye­ket, szob­ro­kat, gra­fi­ká­kat, vi­deó­mű­ve­ket és ins­tal­lá­ci­ós al­ko­tá­so­kat – lát­ha­tunk a Mű­csar­nok ter­me­i­ben. tovább

Videotár

Arany Egyszarvú Patika

TÚRA
Túraajánlat
Tematikus túrák 3. - Tájak - korok - tájházak
Túra gyalogosan, kerékpárral vagy autóval (16,9 km)

A Győr közelében húzódó Sokoróalja dimbes-dombos táján tájházak sora eleveníti fel a terület régmúltját. Akár gyalogosan is nekivághatunk a kirándulásnak!
Túrázzon velünk a fotelből!
A festők városa: a klasszikusok 1.