Eseménynaptár
2020. január
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
2020.01.17. - 2020.01.17.
Baja - Szentistván
2020.01.17. - 2020.01.17.
Székesfehérvár
2020.01.17. - 2020.01.17.
Szécsény
2020.01.17. - 2020.02.15.
Baja - Szentistván
2020.01.17. - 2020.02.14.
Székesfehérvár
2020.01.16. - 2020.01.16.
Budapest
2020.01.16. - 2020.01.16.
Budapest
2020.01.15. - 2020.01.15.
Budapest
2020.01.15. - 2020.01.15.
Hódmezővásárhely
2020.01.15. - 2020.01.15.
Tatabánya
2020.01.11. - 2020.01.11.
Budapest
2020.01.11. - 2020.01.11.
Ópusztaszer
2020.01.11. - 2020.02.23.
Budapest
2020.01.11. - 2020.02.23.
Budapest
2020.01.10. - 2020.02.07.
Dunaújváros
2020.01.10. - 2020.02.07.
Dunaújváros
2020.01.10. - 2020.01.26.
Pécs
2019.12.19. - 2020.02.16.
Budapest
2019.12.17. - 2020.01.18.
Budapest
2019.12.17. - 2020.02.23.
Budapest
2020. január
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
ma alaphelyzetbe

KERESÉS

Időszaki kiállítás Rendezvény
-tól
-ig
Találatok rendezése: városvárosváros címnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben időpontnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben

Gerbeaud Emil 1854-1919

Kamarakiállítás

gasztronómia, időszaki kiállítás
2019. november 8-án kereken száz éve lesz annak, hogy nincs köztünk a híres cukrász, csokoládégyár-tulajdonos, Gerbeaud Emil (1854–1919), aki elévülhetetlen érdemeivel nemzetközi hírnevet és elismerést szerzett a magyar cukrászatnak és édesiparnak.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Budapest 2019.11.08. - 2020.04.05.
Farkas István: Domboldalon

Kihűlt világ

Farkas István (1887-1944) művészete

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
A Magyar Nemzeti Galéria mind ez idáig példátlan gazdagságban mutatja be Farkas István életművét a december 13-án nyíló kiállításán. A Kihűlt világ című, 170 alkotást felvonultató átfogó tárlaton a művész munkái mellett Farkas István mestereinek és kortársainak munkáival is találkozhatnak a látogatók. A
Magyar Nemzeti Galéria Budapest 2019.12.13. - 2020.03.21.
Az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén

7000 éves üzenet

Az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén

időszaki kiállítás
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumában 2019. december 9-én megnyíló időszaki kiállítással a sokak számára talán kevésbé ismert újkőkori világába szeretnénk betekintést nyújtani a főváros körzetében eddig napvilágra került eredmények bemutatásával.
Budapesti Történeti Múzeum - Aquincumi Múzeum Budapest 2019.12.09. - 2020.10.31.
Képpraxisok 2 - Francois Fiedler

Képpraxisok 2

Francois Fiedler

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
François Fi­ed­ler / Fi­ed­ler Fe­renc (1921 – 2001) Sző­nyi Ist­ván ta­nít­vá­nya­ként kezd­te fes­tői pá­lyá­ját. A vi­lág­há­bo­rú után te­le­pe­dett le Pá­rizs­ban, ahol a kor­szak nagy­jai, Miró, Cha­gall, Cal­der is­mer­ték fel te­het­sé­gét és egyen­get­ték útját. Az öt­ve­nes évek­től ha­tal­mas ener­gi­á­kat fel­sza­ba­dí­tó abszt­rakt exp­resszi­o­nis­ta ké­pe­ket fes­tett. Ret­ros­pek­tív tár­la­tán nagy­részt Bu­da­pes­ten még nem lá­tott művei sze­re­pel­nek.
Műcsarnok Budapest 2019.12.04. - 2020.02.02.
Jankovics Marcell: Magyar népmesék

Képpraxisok 2

Jankovics Marcell

festészet, filmművészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Jan­ko­vics Mar­cell szer­te­ága­zó mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sá­ra vál­lal­ko­zunk, fó­kusz­ba ál­lít­va gra­fi­kai-kép­ző­mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gét. A ki­ál­lí­tá­son a mű­vész rajz­film­ren­de­zői mun­kás­sá­gát is vé­gig­kö­vet­het­jük, a Ba­lázs Béla-díjat nyert János vitéztől, az Oscar no­mi­nált Sisyphuson és a cannes-i Arany Pálma-díjas Küz­dőkön át az Ember tra­gé­di­á­jáig.
Műcsarnok Budapest 2019.12.06. - 2020.02.02.

Képpraxisok 2

VÁRADY RÓBERT | A látszatok valósága

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Az egyé­ni ki­ál­lí­tás az al­ko­tó el­múlt tíz évben ké­szült mun­ká­i­ból vá­lo­gat. Igyek­szik át­fo­gó képet nyúj­ta­ni Vá­rady in­tel­lek­tu­á­lis él­mé­nye­ket nyúj­tó kép­al­ko­tó gya­kor­la­tá­ról, mely­ben nagy­részt az ember/egyén és az őt kö­rül­ve­vő tár­sa­dal­mi, kul­tu­rá­lis, fi­zi­kai tér vi­szo­nya, annak el­lent­mon­dá­sos­sá­ga, ta­lá­nyos­sá­ga te­ma­ti­zá­ló­dik.
Műcsarnok Budapest 2019.12.13. - 2020.02.02.
Keleti Éva

ÉLET/KÉP

Keleti Éva retrospektív kiállítása

filmművészet, időszaki kiállítás, színházművészet
Ki­vé­te­les idő­uta­zás­ra in­vi­tál­juk a né­ző­ket Ke­le­ti Éva hat év­ti­zed­nyi élet­mű­vét be­mu­tat­va. A pálya színe-java az 50-es évek­től máig: ele­ven ri­por­tok, gro­teszk élet­ké­pek, bra­vú­ros tánc­fo­tók, sztár port­rék, lé­lek­bú­vár arc­ké­pek. Iro­da­lom, szín­ház, zene. Min­den, ami kul­tú­ra és élet.
Műcsarnok Budapest 2019.12.11. - 2020.02.02.

Eufória?

Rendszerváltás-történetek Magyarországról a Capa Központban

időszaki kiállítás
Eufória – ez a szó sűríti leginkább magába azt az intenzív érzést, amelyet a magyarországi rendszerváltás eseményei váltottak ki a fordulatot üdvözlők körében. Bár az, hogy pontosan milyen érzéseket takar ez a szó, az egyénenként változó. A kiállítás emblematikus képek, fotósorozatok, dokumentumok, videómunkák és személyes visszaemlékezések segítségével idézi fel az eseményeket és azokat a képzeteket, amelyek ehhez a turbulens, várakozásokkal teli időszakhoz társultak.
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Budapest 2019.12.17. - 2020.02.23.

Mézes gondolatok

A Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum utazó kiállítása

gasztronómia, időszaki kiállítás
A méz mint az édes íz alapvető hordozója már a kezdetek óta jelen van az emberiség történetében. Az apró repülő rovarok évezredek óta édesítik meg életünket és óvják egészségünket a természet nagylelkűsége által rájuk ruházott képességeik révén. Nap mint nap számtalan olyan terméket használunk, amelyben méhek által előállított anyagok találhatóak.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Budapest 2019.11.22. - 2020.04.05.

Játszunk

A XIX. Nemzetközti Magyar Fotószalon díjnyertes alkotásainak válogatása

időszaki kiállítás
Életünk szinte minden területére kiterjed a játék, az emberi faj megkülönböztető jellemzőjeként: szinte nincs is olyan aktivitásunk, ahol ne tudnánk tetten érni a játékosság fogalmát vagy éppen rendező elvét. Messze többről van szó, mint a tényleges játék közben megfigyelhető momentumok és alapelvek összességéről, ha igaz az, hogy „színház az egész világ”, akkor legalább annyira igaz az is, hogy „JÁTÉK AZ EGÉSZ VILÁG”.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Budapest 2019.11.21. - 2020.03.01.
ElsőElsőElőzőElőző12345KövetkezőKövetkezőUtolsóUtolsó