Eseménynaptár
2019. június
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2019.06.27. - 2019.06.27.
Tatabánya
2019.06.26. - 2019.06.28.
Budapest
2019.06.24. - 2019.06.28.
Vác
2019.06.24. - 2019.06.28.
Budapest
2019.06.24. - 2019.06.28.
Győr
2019.06.22. - 2019.12.31.
Budapest
2019.06.22. - 2019.11.02.
Pécs
2019.06.22. - 2019.09.20.
Tiszafüred
2019.06.22. - 2019.08.31.
Pécs
2019.06.22. - 2019.07.31.
Szombathely
2019.06.22. - 2019.09.01.
Mosonmagyaróvár
2019.06.22. - 2019.07.31.
Szombathely
2019.06.22. - 2019.07.31.
Tiszafüred
2019.06.22. - 2019.07.31.
Győr
2019.06.22. - 2019.07.31.
Szentes
2019.06.21. - 2019.07.21.
Székesfehérvár
2018.09.14. - 2019.12.31.
Budapest
2012.03.01. - 2012.03.31.
Vác
2012.02.01. - 2012.02.29.
Miskolc
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ/Helytörténeti Gyűjtemény - Iváncsa
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ/Helytörténeti Gyűjtemény
Cím: 2454, Iváncsa Fő utca 3.
Telefonszám: (25) 256-001
Nyitva tartás: K 14-17 (előzetes bejelentkezés alapján)
Az iváncsai Helytörténeti Gyűjtemény a község közgyűjteménye. Édesapám, Fűrész Gyula (1909-1998) nyugalmazott iskolaigazgató kezdte el gyűjteni az anyagát az 1960-as évek végén, akkor, amikor a falusi emberek jelentős életmódváltása következtében a paraszti lét eszközei már elvesztették eredeti funkciójukat.

1972-ben a régi művelődési otthonban számottevő anyag gyűlt össze, így megkaptuk a működési engedélyt.

A '80-as években a volt református iskolában, majd 1994-től jelenlegi helyén, az egykori községházán nyert elhelyezést az egyre gyarapodó gyűjtemény.

Gyűjtőköre igen sokoldalú. Legrégibb tárgyunk egy mamutfog, mely a Duna medréből került elő kavicskitermeléskor. Szántáskor, építkezések alkalmával halotti urnák, edénytöredékek igazolták, hogy a bronzkorban településünkön népes lakosság élhetett. A Kr. u. századokban a rómaiak uralma alá került ez a föld, s több száz leletünk van, főleg a Duna- partról, - mérföldkövek, terra sigilláták, amfora és tetőcserép darabok - melyek ezt a kort idézik fel.

Iváncsa Árpád-kori település. Fejedelmi, királyi majd királynéi birtok. Oklevél tanusítja, hogy Fennena királyné 1291-ben Tivadar prépostnak adományozta Iwanch pusztát. Az Anjou-korban már templomos hely. Az Intercisa Múzeum régészei nemrég rábukkantak a régi templom-alapra, mely azt bizonyítja, hogy a falu a régi 6-os út és a Duna között helyezkedett el, majd a török idők után települt a mai helyére.

Az itt élők földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Néprajzi gyűjteményünk hűen tükrözi, hogyan szőttek, fontak, vasaltak, őröltek, főztek, hímeztek az asszonyok, milyen szerszámokat, bútorokat, fegyvereket készítettek és használtak a férfiak.

A Dunán vízimalom őrölte a búzát. Áradáskor varsákkal fogták a halat, s őrzünk egy hajóvontató kötelet, mellyel a parton lovakkal húzták fölfelé a hajókat.

A faluban mesteremberek is éltek. Bemutatjuk a Kónya-család kovácsműhelyét, Strambék pékműhelyét, s egy fafaragó kézi szerszámait.

Gazdag fényképgyűjteményünk az egykori viseletet, életkörülményeket, ünnepi szokásokat idézik. Térképeink közül érdekesség a II. József rendeletére készült, mely a falut a Csiba-völgyben ábrázolja, vagy az 1882-ben készült, mely aprólékosan bemutatja a falut, hogy hol ki lakott, s a határt, hogy melyik parcella kinek a tulajdonában állt.

A levéltári anyag a község és a termelőszövetkezet iratanyagát őrzi, a bába néni naplója 1900-1952-ig és az iskolai osztálynaplók is kézbe vehetők.

A szellemi emlékek gyűjtése egyenrangú a tárgy emlékével. Édesapám több tucat könyvet írt, melyekben feldolgozta - témakörönként - a gyűjtött anyagot. Különös szeretettel írta meg Iváncsa iskolatörténetét, s az I. világháború hőseinek történetét. A II. világháború hőseinek és áldozatainak adatait is összegyűjtötte, de feldolgozni már nem tudta. Így is 30 aktív évet kapott a Jóistentől, hogy ezt a különleges, értékes gyűjteményt megteremtse. A mi felelősségünk, hogy ezt az értéket gazdagítva továbbadjuk.

Hogy alakul a XXI. században a helytörténeti munka? Segítjük a Honismeret tantárgyat élménnyé tenni a kisdiákoknak. Főiskolások, egyetemisták, történészek kérnek segítséget dolgozataikhoz. Családok, baráti társaságok, közösségek jönnek szétnézni. Nemrég váratlanul került hozzánk Dr. Elek István 1944-es iratanyaga, s a néhai iváncsai földbirtokos, református főgondnok sorsa után kezdtem kutatni. A Leader-pályázat segítségével egy kültéri bemutatóhely építésébe kezdünk.

Már dolgoznak a restaurátorok Jakab Pista bácsi tűzoltókocsiján, hogy teljes szépségében bemutathassuk.

Bircsák Lajosné