Eseménynaptár
2021. március
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
2021.03.04. - 2021.03.04.
Zalaegerszeg
2021.02.27. - 2021.02.27.
Budapest
2021.02.27. - 2021.02.27.
Budapest
2021.02.27. - 2021.02.27.
Kápolnásnyék
2021.02.26. - 2021.02.26.
Budapest
2021.02.25. - 2021.02.25.
Budapest
2021.02.25. - 2021.02.25.
Budapest
2021.02.25. - 2021.02.25.
Szentendre
2021.02.25. - 2021.02.25.
Budapest
2021.02.25. - 2021.02.25.
Budapest
2021.01.24. - 2021.02.28.
Budapest
2021.01.22. - 2021.02.21.
Hódmezővásárhely
2020.11.27. - 2021.08.31.
Szombathely
2020.11.22. - 2020.12.31.
Hódmezővásárhely
2020.11.22. - 2021.03.28.
Hódmezővásárhely
2020.11.18. - 2021.01.02.
Budapest
2020.11.11. - 2021.01.02.
Budapest
2020.11.10. - 2020.12.18.
Kecskemét
2020.11.10. - 2020.12.10.
Budapest
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények - Főszékesegyházi Könyvtár - Kalocsa
A Kalocsai  Főszékesegyházi Könyvtár
Cím: 6300, Kalocsa Szentháromság tér 1.
Telefonszám: (78) 465-280
Nyitva tartás: Ideiglenesen zárva.
A kalocsai egyházmegye alapítása Szent István király nevéhez fűződik. Apostoli királyunk második Decretumában rendelkezett arról, hogy a felépült templomok részére papról és könyvekről a püspöknek kell gondoskodnia, ezért a székesegyházban imakönyveket, Szentírást helyeztek el. Ez a néhány könyv lett az alapja a székesegyházi könyvtárnak.

Az érseki székhely feladatai közé tartozott kezdettől fogva a székeskáptalan, a székesegyházi iskola és a hiteleshelyi működés vezetése is: e tevékenységekhez pedig a könyvhasználat nélkülözhetetlen volt.

A századokban során jelentősen gyarapodott a könyvek mennyisége, hiszen a tudományokat kedvelő főpapok gyűjtötték és olvasták e könyveket: Várday István érsek (1457-1471) például Krakkó, Bécs, Pádua majd Ferrara egyetemeit látogatta, s közben könyveket is vásárolt. Egyes becslések szerint a középkori könyvtár könyveinek száma meghaladta a 300 kötetet.

Tomori Pál kalocsai érsek nevéhez fűződik a magyar nemzet egyik legsúlyosabb megpróbáltatása. Az érsek - a magyar seregek fővezéreként - elesett a mohácsi csatában. 1529. augusztus 15-én Szulejmán hadai elfoglalták az érsek és várúr nélkül maradt várost. A menekülő káptalani tagok az értékes köteteket magukkal vitték, ezek azonban sajnos később elvesztek, megsemmisültek. A megmentett könyvek közül csak kettő került vissza Kalocsára.

A törökök visszavonulása után, az újjáépítéssel egyidejűleg a könyvek gyűjtése is megindulhatott. A Kollonich Conventio (1715) értelmében minden püspök köteles könyveit az egyházmegyére illetve annak könyvtárára hagyni. Így lassanként ismét jelentős gyűjtemény keletkezett.

Az 1776-ban megüresedett érseki széket Patachich Ádám nagyváradi püspök foglalta el. Az érsek 7825 kötetet hozott magával Kalocsára, amikor 1780-ban elkészült az Érseki Palota keleti szárnyában Anton Maulbertsch grisaille fatáblaképeivel díszített barokk teremkönyvtára. 1782-ben került sor a káptalani könyvtár és Patachich magángyűjteménye egyesítésére. Ajándékozási okmányában könyveit utódaira hagyományozta: a székeskáptalanra és a mindenkori kalocsai érsekre. Halálakor, 1784-ben gyűjteménye már 19.000 kötetből állt. Utóda, Kollonich László (1787-1817) elődjéhez hasonlóan szintén nagy könyvbarát volt: az egyházmegye 23.000 kötetes könyvtárát örökölte.

A mai napig e két 18. századi bibliofil érsek gyűjteménye adja a Főszékesegyházi Könyvtár magját. Művelődéstörténeti és tudományos értékét unikumaival együtt e 42.000 kötet képviseli. Különösen értékes a kéziratgyűjtemény, amelyből 64 középkori kódex: a legrégebbi 1040-ből származik, a legszebb művészi díszítésű pedig egy 15 századi zsoltároskönyv. A könyvtár 508 ősnyomtatvánnyal is rendelkezik: szinte valamennyi ősnyomdász műhelyéből megtalálható egy-egy példány. A 16. századból 3065, a 17. századból kb. 9000 nyomtatványt őriz.

A mai állomány 160.000 kötetet tartalmaz. Folyik rekatalogizálása, további gyűjteményekre bontása; a feldolgozott anyagról számítógépes adatbázis készül. A könyvtár ma sem könyvmúzeum, hanem nyitott tudományos könyvtár, melyet az olvasók és kutatók egyaránt használhatnak. Folyosóján időszaki kiállítások mutatják be az egyes gyűjteményrészek értékesebb, ritkább darabjait.

Számítógépes katalógus: kiépülőben ORBIS adatbázis-kezelő rendszerben.
Technikai felszereltség: fénymásolók, számítógépek, mikrofilmolvasó, multimédiás PC.
Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés, fénymásolatok készítése, irodalomkutatás, referens-szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés, mikrofilmolvasás, számítógépes szolgáltatások.
Különgyűjtemények: kéziratok, ősnyomtatványok, atlaszok és térképek, folyóiratok, schematizmusok, kalendáriumok, helytörténet, metszetek, aprónyomtatványok, fotó-, éremgyűjtemény.
Mai gyűjtőkör: katolikus teológia, filozófia, katolikus szépirodalom, lelkipásztori ill. ún. lelki olvasmányok, társadalomtudományok (pedagógia, szociológia, jogtudomány stb.) történettudomány, helytörténet.
Nyitva tartás
Ideiglenesen zárva.
Szolgáltatások
könyvtár
Ideiglenesen zárva.
tárlatvezetés
Magyar és német nyelven
Jegyárak
Belépő felnőtteknek
600 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
300 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
300 HUF
/ fő
Kombinált belépő felnőtteknek
(a Főszékesegyházi Könyvtár, illetve a Kalocsai Érseki Kincstár megtekintésére)
1000 HUF
/ fő
Kombinált belépő felnőtteknek
(a Főszékesegyházi Könyvtár, a Kalocsai Érseki Kincstár, illetve a Magyar Fűszerpaprika Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
/ fő
Kombinált belépő diákoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, illetve a Kalocsai Érseki Kincstár megtekintésére)
500 HUF
/ fő
Kombinált belépő diákoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, a Kalocsai Érseki Kincstár, illetve a Magyar Fűszerpaprika Múzeum megtekintésére)
700 HUF
/ fő
Kombinált belépő nyugdíjasoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, illetve a Kalocsai Érseki Kincstár megtekintésére)
500 HUF
/ fő
Kombinált belépő nyugdíjasoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, a Kalocsai Érseki Kincstár, illetve a Magyar Fűszerpaprika Múzeum megtekintésére)
700 HUF
/ fő
Elérhetőségek
Cím 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Levelzési cím Pf.:29
Múzeumvezető
Fischerné Grócz Zita
Telefon
(78) 465-280
Fax
465-280
E-mail
Web