Eseménynaptár
2019. március
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2019.03.24. - 2019.03.24.
Budapest
2019.03.24. - 2019.03.24.
Budapest
2019.03.24. - 2019.03.24.
Budapest
2019.03.23. - 2019.03.23.
Budapest
2019.03.23. - 2019.03.23.
Budapest
2019.03.23. - 2019.03.23.
Budapest
2019.03.23. - 2019.03.23.
Budapest
2019.03.21. - 2019.03.21.
Budapest
2019.03.21. - 2019.03.21.
Budapest
2019.03.21. - 2019.06.16.
Zirc
2019.03.20. - 2019.03.20.
Budapest
2019.03.20. - 2019.08.25.
Kaposvár
2019.03.14. - 2019.06.26.
Debrecen
2019.03.12. - 2019.08.31.
Szeged
2019.03.08. - 2019.08.25.
Budapest
2019.03.04. - 2019.12.15.
Budapest
2019.03.01. - 2019.06.02.
Budapest
2019.03.01. - 2019.05.30.
Pécs
2019.03.01. - 2019.06.02.
Budapest
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények - Főszékesegyházi Könyvtár - Kalocsa
A Kalocsai  Főszékesegyházi Könyvtár
Cím: 6300, Kalocsa Szentháromság tér 1.
Telefonszám: (78) 465-280
Nyitva tartás: IV.1-X.31.: K-V 9-17
XI.1-III.31.: H-P 9-17
A kalocsai egyházmegye alapítása Szent István király nevéhez fűződik. Apostoli királyunk második Decretumában rendelkezett arról, hogy a felépült templomok részére papról és könyvekről a püspöknek kell gondoskodnia, ezért a székesegyházban imakönyveket, Szentírást helyeztek el. Ez a néhány könyv lett az alapja a székesegyházi könyvtárnak.

Az érseki székhely feladatai közé tartozott kezdettől fogva a székeskáptalan, a székesegyházi iskola és a hiteleshelyi működés vezetése is: e tevékenységekhez pedig a könyvhasználat nélkülözhetetlen volt.

A századokban során jelentősen gyarapodott a könyvek mennyisége, hiszen a tudományokat kedvelő főpapok gyűjtötték és olvasták e könyveket: Várday István érsek (1457-1471) például Krakkó, Bécs, Pádua majd Ferrara egyetemeit látogatta, s közben könyveket is vásárolt. Egyes becslések szerint a középkori könyvtár könyveinek száma meghaladta a 300 kötetet.

Tomori Pál kalocsai érsek nevéhez fűződik a magyar nemzet egyik legsúlyosabb megpróbáltatása. Az érsek - a magyar seregek fővezéreként - elesett a mohácsi csatában. 1529. augusztus 15-én Szulejmán hadai elfoglalták az érsek és várúr nélkül maradt várost. A menekülő káptalani tagok az értékes köteteket magukkal vitték, ezek azonban sajnos később elvesztek, megsemmisültek. A megmentett könyvek közül csak kettő került vissza Kalocsára.

A törökök visszavonulása után, az újjáépítéssel egyidejűleg a könyvek gyűjtése is megindulhatott. A Kollonich Conventio (1715) értelmében minden püspök köteles könyveit az egyházmegyére illetve annak könyvtárára hagyni. Így lassanként ismét jelentős gyűjtemény keletkezett.

Az 1776-ban megüresedett érseki széket Patachich Ádám nagyváradi püspök foglalta el. Az érsek 7825 kötetet hozott magával Kalocsára, amikor 1780-ban elkészült az Érseki Palota keleti szárnyában Anton Maulbertsch grisaille fatáblaképeivel díszített barokk teremkönyvtára. 1782-ben került sor a káptalani könyvtár és Patachich magángyűjteménye egyesítésére. Ajándékozási okmányában könyveit utódaira hagyományozta: a székeskáptalanra és a mindenkori kalocsai érsekre. Halálakor, 1784-ben gyűjteménye már 19.000 kötetből állt. Utóda, Kollonich László (1787-1817) elődjéhez hasonlóan szintén nagy könyvbarát volt: az egyházmegye 23.000 kötetes könyvtárát örökölte.

A mai napig e két 18. századi bibliofil érsek gyűjteménye adja a Főszékesegyházi Könyvtár magját. Művelődéstörténeti és tudományos értékét unikumaival együtt e 42.000 kötet képviseli. Különösen értékes a kéziratgyűjtemény, amelyből 64 középkori kódex: a legrégebbi 1040-ből származik, a legszebb művészi díszítésű pedig egy 15 századi zsoltároskönyv. A könyvtár 508 ősnyomtatvánnyal is rendelkezik: szinte valamennyi ősnyomdász műhelyéből megtalálható egy-egy példány. A 16. századból 3065, a 17. századból kb. 9000 nyomtatványt őriz.

A mai állomány 160.000 kötetet tartalmaz. Folyik rekatalogizálása, további gyűjteményekre bontása; a feldolgozott anyagról számítógépes adatbázis készül. A könyvtár ma sem könyvmúzeum, hanem nyitott tudományos könyvtár, melyet az olvasók és kutatók egyaránt használhatnak. Folyosóján időszaki kiállítások mutatják be az egyes gyűjteményrészek értékesebb, ritkább darabjait.

Számítógépes katalógus: kiépülőben ORBIS adatbázis-kezelő rendszerben.
Technikai felszereltség: fénymásolók, számítógépek, mikrofilmolvasó, multimédiás PC.
Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés, fénymásolatok készítése, irodalomkutatás, referens-szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés, mikrofilmolvasás, számítógépes szolgáltatások.
Különgyűjtemények: kéziratok, ősnyomtatványok, atlaszok és térképek, folyóiratok, schematizmusok, kalendáriumok, helytörténet, metszetek, aprónyomtatványok, fotó-, éremgyűjtemény.
Mai gyűjtőkör: katolikus teológia, filozófia, katolikus szépirodalom, lelkipásztori ill. ún. lelki olvasmányok, társadalomtudományok (pedagógia, szociológia, jogtudomány stb.) történettudomány, helytörténet.
Nyitva tartás
IV.1-X.31.: K-V 9-17
XI.1-III.31.: H-P 9-17
Szolgáltatások
könyvtár
megjegyzés: H-P 8-17
tárlatvezetés
Magyar és német nyelven
Jegyárak
Belépő felnőtteknek
600 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
300 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
300 HUF
/ fő
Kombinált belépő felnőtteknek
(a Főszékesegyházi Könyvtár, illetve a Kalocsai Érseki Kincstár megtekintésére)
1000 HUF
/ fő
Kombinált belépő felnőtteknek
(a Főszékesegyházi Könyvtár, a Kalocsai Érseki Kincstár, illetve a Magyar Fűszerpaprika Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
/ fő
Kombinált belépő diákoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, illetve a Kalocsai Érseki Kincstár megtekintésére)
500 HUF
/ fő
Kombinált belépő diákoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, a Kalocsai Érseki Kincstár, illetve a Magyar Fűszerpaprika Múzeum megtekintésére)
700 HUF
/ fő
Kombinált belépő nyugdíjasoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, illetve a Kalocsai Érseki Kincstár megtekintésére)
500 HUF
/ fő
Kombinált belépő nyugdíjasoknak
(a Főszékesegyházi Könyvtár, a Kalocsai Érseki Kincstár, illetve a Magyar Fűszerpaprika Múzeum megtekintésére)
700 HUF
/ fő
Elérhetőségek
Cím 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Levelzési cím Pf.:29
Múzeumvezető
Fischerné Grócz Zita
Telefon
(78) 465-280
Fax
465-280
E-mail
Web