Eseménynaptár
2020. február
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2020.02.26. - 2020.04.05.
Budapest
2020.02.21. - 2020.04.19.
Budapest
2020.02.21. - 2020.03.26.
Makó
2020.02.18. - 2020.03.17.
Budapest
2020.02.18. - 2020.04.30.
Budapest
2020.02.15. - 2020.06.28.
Veszprém
2020.02.13. - 2020.03.13.
Budapest
2020.02.13. - 2020.03.13.
Tata
2020.02.13. - 2020.03.15.
Tatabánya
2020.02.12. - 2020.02.28.
Kisújszállás
ggg
2020.02.01. - 2020.05.31.
Győr
2012.03.01. - 2012.03.31.
Vác
2012.02.01. - 2012.02.29.
Miskolc
2012.01.22. - 1970.01.01.
Budapest
2011.10.04. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.09.30. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.09.30. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.07.04. - 2011.07.08.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2019.12.11. - 2020.02.02.
filmművészet, időszaki kiállítás, színházművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Ki­vé­te­les idő­uta­zás­ra in­vi­tál­juk a né­ző­ket Ke­le­ti Éva hat év­ti­zed­nyi élet­mű­vét be­mu­tat­va. A pálya színe-java az 50-es évek­től máig: ele­ven ri­por­tok, gro­teszk élet­ké­pek, bra­vú­ros tánc­fo­tók, sztár port­rék, lé­lek­bú­vár arc­ké­pek. Iro­da­lom, szín­ház, zene. Min­den, ami kul­tú­ra és élet.
Keleti Éva
De nem­csak a múlt nagy­sá­ga­it, hanem a ma em­be­rét is lát­hat­ják a nézők. Ke­le­ti Éva fo­tó­mű­vész ugyan­is új­ra­kezd­te, il­let­ve foly­tat­ta a pá­lyát. Csak­nem har­minc évnyi ki­ha­gyás után, 88 éve­sen megint ak­tí­van fény­ké­pez. Le­fo­tóz­ta a ka­pos­vá­ri né­gyes ikrek közül még élő három fi­vért – hat­van­négy év után újra. So­ka­kat föl­ke­re­sett egy­ko­ri ked­ves mo­dell­jei közül: Tö­rő­csik Marit, Gál­völ­gyi Já­nost, Orosz Adélt és má­so­kat. De több tu­cat­nyi­an – mint pél­dá­ul Ma­u­rer Dóra, Ve­csei H. Mik­lós vagy Schiff And­rás – most elő­ször áll­tak immár di­gi­tá­lis ka­me­rá­ja elé.

E pá­rat­lan al­ko­tói arc­ké­pet nem­csak több száz be­mu­ta­tott mű­vé­vel raj­zol­juk meg. A tör­té­ne­ti, szak­mai hát­tér mel­lett a sze­mé­lyes, csa­lá­di moz­za­na­to­kat föl­vil­lan­tá­sa teszi a képes idő­uta­zást na­gyon is maivá és szin­te va­rázs­lat­tá.

Egy ki­ál­lí­tás, ahol a tá­vo­li is­me­rős­sé, a jelen pedig táv­la­tos­sá válik.

Ku­rá­tor: Szar­ka Klára