Eseménynaptár
2020. február
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2020.02.26. - 2020.04.05.
Budapest
2020.02.21. - 2020.04.19.
Budapest
2020.02.21. - 2020.03.26.
Makó
2020.02.18. - 2020.03.17.
Budapest
2020.02.18. - 2020.04.30.
Budapest
2020.02.15. - 2020.06.28.
Veszprém
2020.02.13. - 2020.03.13.
Budapest
2020.02.13. - 2020.03.13.
Tata
2020.02.13. - 2020.03.15.
Tatabánya
2020.02.12. - 2020.02.28.
Kisújszállás
ggg
2020.02.01. - 2020.05.31.
Győr
2012.03.01. - 2012.03.31.
Vác
2012.02.01. - 2012.02.29.
Miskolc
2012.01.22. - 1970.01.01.
Budapest
2011.10.04. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.09.30. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.09.30. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.07.04. - 2011.07.08.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2019.12.06. - 2020.02.02.
festészet, filmművészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Jan­ko­vics Mar­cell szer­te­ága­zó mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sá­ra vál­lal­ko­zunk, fó­kusz­ba ál­lít­va gra­fi­kai-kép­ző­mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gét. A ki­ál­lí­tá­son a mű­vész rajz­film­ren­de­zői mun­kás­sá­gát is vé­gig­kö­vet­het­jük, a Ba­lázs Béla-díjat nyert János vitéztől, az Oscar no­mi­nált Sisyphuson és a cannes-i Arany Pálma-díjas Küz­dőkön át az Ember tra­gé­di­á­jáig. A tár­la­ton nem csak az ani­má­ci­ós fil­mek­ből és könyv­il­luszt­rá­ci­ók­ból is­me­rős képek ere­de­ti raj­za­it lát­hat­juk, hanem a terv­ként meg­ma­radt film­for­ga­tó­köny­ve­ket és fi­gu­ra­ter­ve­ket is fel­fe­dez­het­jük. A kö­ze­li év­for­du­ló­hoz kö­tőd­ve új, ki­emelt vá­lo­ga­tás­ban mu­tat­juk be Jan­ko­vics Mar­cell Tri­a­non rajz­so­ro­za­tát és több, eddig ki­ál­lí­tá­son nem sze­re­pelt tus­raj­zát is.
Jankovics Marcell: Magyar népmesék
Ku­rá­to­rok: Fa­za­kas Réka, Medve Mi­hály, szak­mai ta­nács­adó: Sze­ma­dám György