2020.05.25.
Műcsarnok

Most a DERKÓ-sok beszélnek

2020.07.30.
Déri Múzeum

Heti egy fürdés

2020.07.30.
Hatvany Lajos Múzeum

Hatvannak köze nincs az 59-hez

2020.07.30.
Jósa András Múzeum

Töltény a cigarettatárcában

2020.07.30.
Röszkei Paprika Park - Paprika Üzem és Múzeum

Ha paprikaültetőt elnyomja az álom, a palánta feje is lebillen

2020.07.30.
Tolnay Klári Emlékház

Tolnay Klári emlékestet rendeznek Mohorán

Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: SZERDA, CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP 10-18 ÓRÁIG, PÉNTEK, SZOMBAT 12-20 ÓRÁIG
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2019.09.18. - 2019.11.17.
festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A „kon­cep­tu­á­lis ret­ros­pek­tív” ki­ál­lí­tás három te­rem­ben Lajta fes­té­sze­té­nek jel­leg­ze­tes da­rab­ja­it mu­tat­ja be. Nem évről évre, hanem a kü­lön­bö­ző kor­sza­kok mun­ká­i­nak egy­más­hoz vi­szo­nyu­lá­sa men­tén, hogy lát­ha­tó­vá tegye az is­mét­lő­dé­se­ket, a mó­do­sult vissza­té­ré­se­ket. A ki­ál­lí­tás­ban a mű­ter­mi mo­del­lek után fes­tett akt­ké­pek, az akt­té­ma „mi­to­ló­gi­ai” ak­va­rell­jei, a kon­cert- és éj­sza­kai képek nagy és egé­szen kis mé­re­tű da­rab­jai sze­re­pel­nek, va­la­mint egy vá­lo­ga­tás Az orosz­lán nyel­ve című so­ro­zat da­rab­ja­i­ból. Ezek mel­lett még lát­ha­tó lesz né­hány a 32 éve be nem mu­ta­tott geo­met­ri­kus fest­mé­nyek közül, egy fo­tó­so­ro­zat egy, mára meg­sem­mi­sült nagy­mé­re­tű ob­jekt­ről (Fes­tett ajtó), va­la­mint egy 1985-ös hi­per­re­a­lis­ta kon­cep­tu­á­lis ön­arc­kép.

ku­rá­tor: Kon­dor-Szi­lá­gyi Mária