Eseménynaptár
2019. szeptember
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
2019.09.15. - 2019.09.15.
Veszprém
2019.09.15. - 2019.09.29.
Veszprém
2019.09.14. - 2019.09.14.
Budapest
2019.09.14. - 2019.09.14.
Budapest
2019.09.14. - 2019.09.14.
Kaposvár
2019.09.14. - 2019.09.14.
Vác
2019.09.14. - 2019.09.14.
Zirc
2019.09.13. - 2019.09.13.
Budapest
2019.09.13. - 2019.09.13.
Budapest
2019.09.13. - 2019.09.13.
Budapest
2019.09.13. - 2019.11.17.
Budapest
2019.09.13. - 2019.11.17.
Budapest
2019.09.13. - 2019.10.16.
Dunaújváros
2019.09.12. - 2019.10.03.
Budapest
2019.09.11. - 2019.10.10.
Debrecen
2019.09.11. - 2019.10.13.
Budapest
2019.09.07. - 2019.10.12.
Kaposvár
2019.08.28. - 2019.10.06.
Budapest
2019. szeptember
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
ma alaphelyzetbe

KERESÉS

Időszaki kiállítás Rendezvény
-tól
-ig
Találatok rendezése: városvárosváros címnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben időpontnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben

Konkoly Gyula | 68 – 78

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
A gaz­dag és szer­te­ága­zó élet­mű­vet fel­vo­nul­ta­tó Kon­koly Gyula, az Ipar­terv ge­ne­rá­ció egyik leg­is­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, a leg­kü­lön­fé­lébb avant­gárd és ne­o­avant­gárd kí­sér­le­te­ket kö­ve­tő­en tért vissza a fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez.
Műcsarnok Budapest 2019.09.18. - 2019.11.17.

Lajta Gábor | Az ajtón túl

Festmények 1985–2019

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
A ki­ál­lí­tás­ban a mű­ter­mi mo­del­lek után fes­tett akt­ké­pek, az akt­té­ma „mi­to­ló­gi­ai” ak­va­rell­jei, a kon­cert- és éj­sza­kai képek nagy és egé­szen kis mé­re­tű da­rab­jai sze­re­pel­nek, va­la­mint egy vá­lo­ga­tás Az orosz­lán nyel­ve című so­ro­zat da­rab­ja­i­ból.
Műcsarnok Budapest 2019.09.18. - 2019.11.17.

Kondor Attila | Szabadságtapasztalat

időszaki kiállítás
A mű­vész egész pá­lyá­ja során el­mé­lyül­ten fog­lal­ko­zik a kép­ző­mű­vé­szet­nek gon­do­la­ti hát­te­ret biz­to­sí­tó fi­lo­zó­fi­ai, esz­té­ti­kai alap­kér­dé­sek­kel úgy, hogy mi­köz­ben érez­he­tő a múlt em­lé­ke­i­nek, ered­mé­nye­i­nek tisz­te­le­te, min­den mű a saját sze­mé­lyes ta­pasz­ta­lá­sá­ból, él­mé­nye­i­ből szü­le­tik.
Műcsarnok Budapest 2019.09.18. - 2019.11.17.

Állami áruház (1952)

Filmklub

filmvetítés, rendezvény
A Hősök tere - Száz éve született Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan filmklubot szervezünk, amely a Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívumegyüttműködésével valósul meg.
Bajor Gizi Színészmúzeum Budapest 2019.09.18. 14:00
Régi és új dalok

RÉGI ÉS ÚJ DALOK – TERCETTEK NŐI HANGOKRA, ZONGORAKÍSÉRETTEL

koncert, rendezvény
BÉKEFI EDINA, BRASSÓI-JŐRÖS ANDREA, TATAI NÓRA ének, SZABÓ FERENC JÁNOS zongora.
Bartók Béla Emlékház Budapest 2019.09.19. 18:00

Kulturális Örökség Napjai 2019 - Kálmán Imre Emlékház, Siófok

Kulturális Örökség Napjai, rendezvény
Ezen a hétvégén olyan intézmények nyitják meg Önök előtt a kapuikat, melyek a nyilvánosság elől egész évben rejtve vannak. Most megismerhetik intézményünk is úgy, ahogy máskor soha...
Kálmán Imre Emlékmúzeum Siófok 2019.09.20. - 2019.09.21.

A természet legszebb pillanatai

Juhászné Soltész Nagy Erika fotókiállítása

időszaki kiállítás
Kiss Pál Múzeum Tiszafüred 2019.09.21. - 2019.10.20.

Kulturális Örökség Napjai 2019 - Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény, Pécs

Kulturális Örökség Napjai, rendezvény
Ezen a hétvégén olyan intézmények nyitják meg Önök előtt a kapuikat, melyek a nyilvánosság elől egész évben rejtve vannak. Most megismerhetik intézményünk is úgy, ahogy máskor soha...
Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Pécs 2019.09.21. 08:00 - 16:00

Kulturális Örökség Napjai 2019 - DMK Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely, Debrecen

Kulturális Örökség Napjai, rendezvény
Ezen a hétvégén olyan intézmények nyitják meg Önök előtt a kapuikat, melyek a nyilvánosság elől egész évben rejtve vannak. Most megismerhetik intézményünk is úgy, ahogy máskor soha...
Debreceni Honvédtemető és Mauzóleum Debrecen 2019.09.21. 08:00 - 18:00

Kulturális Örökség Napjai 2019 - Szászvári Várkastély, Szászvár

Kulturális Örökség Napjai, rendezvény
Ezen a hétvégén olyan intézmények nyitják meg Önök előtt a kapuikat, melyek a nyilvánosság elől egész évben rejtve vannak. Most megismerhetik intézményünk is úgy, ahogy máskor soha...
Szászvári Várkastély Szászvár (Mázaszászvár) 2019.09.21. - 2019.09.22.
ElsőElsőElőzőElőző45678910KövetkezőKövetkezőUtolsóUtolsó