Eseménynaptár
2018. október
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
2018.10.16. - 2018.10.16.
Budapest
2018.10.16. - 2018.12.16.
Eger
2018.10.15. - 2018.10.15.
Balassagyarmat
2018.10.14. - 2018.10.14.
Budapest
2018.10.13. - 2018.10.13.
Verőce
2018.10.13. - 2018.10.13.
Ópusztaszer
2018.10.13. - 2018.10.13.
Zirc
2018.10.13. - 2018.12.31.
Kápolnásnyék
2018.10.13. - 2018.12.31.
Verőce
2018.10.12. - 2018.10.12.
Tiszafüred
2018.10.12. - 2019.01.30.
Tiszafüred
2018.10.12. - 2018.11.30.
Budapest
2018.10.11. - 2018.10.11.
Budapest
2018.10.11. - 2018.11.25.
Budapest
2018.10.11. - 2018.12.02.
Szeged
2018.10.10. - 2018.10.10.
Budapest
2018.10.10. - 2018.11.04.
Budapest
2018.10.10. - 2018.11.06.
Eger
2018.10.09. - 2019.01.13.
Budapest
2018.10.06. - 2019.01.20.
Budapest
2018. október
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
ma alaphelyzetbe

KERESÉS

Időszaki kiállítás Rendezvény
-tól
-ig
Találatok rendezése: városvárosváros címnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben időpontnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben

Nyelvrokonok

Észt-Magyar Kortárs Művészeti Kiállítás

időszaki kiállítás, kortárs
A magyar és az észt nyelv egyaránt a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik, még ha ezt a tudományosan bizonyított tényt időről időre meg is kérdőjelezik. A finnugor rokonságról a 18. század óta viták folynak, és a nyelvészet mellett régészeti, történeti, néprajzi, antropológiai és genetikai vizsgálatok igyekeznek feltárni e kapcsolat mibenlétét.
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Budapest 2018.09.28. - 2019.01.06.

Bacon, Freud és a londoni iskola festészete

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
A közel kilencven képet bemutató tárlat, amely a 20. századi brit festészet egyik rendkívül meghatározó vonulatát mutatja be, a figurális festészet történetére fókuszál, különös tekintettel azon művészek tevékenységére, akiket a szakirodalom gyakran összefoglalóan Londoni Iskolának nevez.
Magyar Nemzeti Galéria Budapest 2018.10.05. - 2019.01.20.

Rejtett történetek

Az életreform-mozgalmak és a művészetek

időszaki kiállítás
A ki­ál­lí­tás a 19. szá­zad utol­só har­ma­dá­tól vi­lág­szer­te ki­bon­ta­ko­zó, a közép-eu­ró­pai or­szá­gok­ban is vi­rág­zó élet­re­form-moz­gal­mat, il­let­ve annak a ko­ra­be­li mű­vé­sze­tek­re gya­ko­rolt ha­tá­sát mu­tat­ja be. Az el­ne­ve­zés (Le­bens­re­form, life-style re­form) azok­nak a „fin de siècle” idő­sza­ká­ban vi­rág­ko­ru­kat élő mo­der­ni­zá­ció­kri­ti­kai moz­gal­mak­nak a nem­zet­kö­zi össze­fog­la­ló el­ne­ve­zé­se, ame­lyek közös jel­lem­ző­je a ter­mé­szet­hez való vissza­té­rés, az ön­gyó­gyí­tás, va­la­mint az el­ve­szett koz­mi­kus tel­jes­ség és a spi­ri­tu­a­li­tás ke­re­sé­se.
Műcsarnok Budapest 2018.10.06. - 2019.01.20.

Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
A közel kilencven képet bemutató tárlat, amely a 20. századi brit festészet egyik rendkívül meghatározó vonulatát mutatja be, a figurális festészet történetére fókuszál, különös tekintettel azon művészek tevékenységére, akiket a szakirodalom gyakran összefoglalóan Londoni Iskolának nevez.
Magyar Nemzeti Galéria Budapest 2018.10.09. - 2019.01.13.
Borsdarálók Kirsteuer Ferenc gyűjteményéből

Orrunk alá a...

Borsdarálók Kirsteuer Ferenc gyűjteményéből

időszaki kiállítás
A citromfacsarók és termoszok után most megtalálták a borsdarálókat a Kultea Galéria kurátorai, akik a legkülönösebb tárgyakról bizonyítják be évről évre, hogy képesek a hétköznapi design témakörében a figyelmet felkelteni.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Budapest 2018.10.10. - 2018.11.04.

DIV60

A Dobó István Vármúzeum születésnapi programsorozata

családi program, kiállításmegnyitó, rendezvény
Az elmúlt 60 évet most 6 őszi programmal koronázzuk meg, melyek között szakmai konferencia, a Vármúzeum 60 évét bemutató időszaki kiállítás, az Egri Vár Napja és a Gárdonyi-kuckó nevet viselő családi nap, Kovács Mihály festőművész születésének 200 éves évfordulóján tartott emléknap és a Magyar Festészet Napja alkalmából a Ziffer Galériában nyíló kiállítás szerepel.
Dobó István Vármúzeum Eger 2018.10.10. - 2018.11.06.

Halmy

A motívum működése

időszaki kiállítás
Halmy Mik­lós a maga útját járja. Cso­dá­kat sejt; is­me­ret­len egy­sze­rű lé­te­ző­ket. A for­má­kat sze­rin­te sem a vé­let­len szül­te, foly­to­nos me­ta­mor­fó­zi­suk köz­ben tör­vény­sze­rű­ek, éppen mert tar­tal­mak edé­nyei. Nem tiltó vagy pa­ran­cso­ló, hanem lé­te­ző tör­vény után kutat.
Műcsarnok Budapest 2018.10.11. - 2018.11.25.
Írásvédett

Írásvédett

festészet, grafika, időszaki kiállítás, képzőművészet, szobrászat
Három művész alkotásaival találkozhatnak a látogatók a szegedi Kass Galériában. Darázs József és Sejben Lajos képzőművészek, valamint Kóthay Gábor tervezőgrafikus munkáit láthatjuk a kiállítóhelyen „Írásvédett” címmel. Az elnevezés nem véletlen: a festményeket, szobrokat, grafikákat a betűk kötik össze.
Kass Galéria Szeged 2018.10.11. - 2018.12.02.

1971. Párhuzamos különidők

időszaki kiállítás
Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár Budapest 2018.10.12. - 2018.11.30.

Modell- és makettkiállítás

időszaki kiállítás, makettezés, modellezés, művelődés, szabadidő
Kovács István (Tiszafüred) Első hintóját közel negyven éve készítette. Azóta saját építésű hintóival, kocsijaival több díjat is nyert. Munkái minősített iparművészeti alkotások.
Kiss Pál Múzeum Tiszafüred 2018.10.12. - 2019.01.30.
ElsőElsőElőzőElőző12345KövetkezőKövetkezőUtolsóUtolsó