Eseménynaptár
2020. április
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
2020.04.01. - 2020.04.01.
Budapest
2020.03.29. - 2020.03.29.
Budapest
2020.03.28. - 2020.03.28.
Budapest
2020.03.28. - 2020.06.28.
Budapest
2020.03.26. - 2020.03.26.
Budapest
2020.03.26. - 2020.03.26.
Budapest
2020.03.25. - 2020.03.25.
Budapest
2020.03.24. - 2020.03.24.
Budapest
2020.03.24. - 2020.03.24.
Budapest
2020.03.21. - 2020.08.31.
Tiszafüred
2020.03.21. - 2020.03.29.
Kecskemét
2020.03.19. - 2020.07.19.
Szabadka
2020.03.14. - 2020.05.03.
Kecskemét
2020.03.13. - 2020.04.09.
Fülek
2020.03.12. - 2020.05.31.
Győr
2020.03.11. - 2020.05.31.
Budapest
2020.03.11. - 2020.03.25.
Dunaújváros
2020.03.10. - 2020.04.19.
Hódmezővásárhely
2020.02.01. - 2020.05.31.
Győr
2020. április
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
ma alaphelyzetbe

KERESÉS

Időszaki kiállítás Rendezvény
-tól
-ig
Találatok rendezése: városvárosváros címnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben időpontnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben
Rézkarcoló, rézkarc, 1979.

Origó a végtelenben

Borsos Miklós emlékkiállítás

grafika, időszaki kiállítás, képzőművészet, rézkarc
Kevés szobrásznak adatik meg, hogy az ő műve legyen minden út kiindulópontja, és alkotása az ország kellős közepének számítson. Borsos Miklós 0 kilométerköve ilyen, kivételes darab, amely 1975 óta áll a budapesti Clark Ádám téren. A művész szobraival nemcsak a galériák közönsége, hanem bármelyikünk találkozhat köztereken, különösen a fővárosban és a Balaton mellett.
Országos Széchényi Könyvtár Budapest 2020.02.18. - 2020.04.30.

Derkó 2020

Képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása

időszaki kiállítás, képzőművészet
Az 1955-ben ala­pí­tott ösz­tön­díj fő kül­de­té­se, hogy se­gít­se a fi­a­tal, pá­lya­kez­dő mű­vé­sze­ket, anya­gi tá­mo­ga­tást nyújt­va a meg­él­he­tés­hez, hogy a mű­vé­szek az al­ko­tói fo­lya­ma­tok­ra kon­cent­rál­has­sa­nak. Emel­lett a Derkó az élet­pá­lya során el­ső­ként kap­ha­tó ál­la­mi ki­tün­te­tés, mely presz­tízst je­lent, sőt, be­lé­pőt a nagy­be­tűs mű­vész­vi­lág­ba, egy­faj­ta „stage pass”-t a pá­lyá­hoz. Az
Műcsarnok Budapest 2020.02.21. - 2020.04.19.
Brooklyn Bridge, 1978

Eifert János: Visszapillantás

Életmű-kiállítás

fotóművészet, időszaki kiállítás, képzőművészet, kortárs
A tárlaton láthatók a művész korai időszakában készült felvételek, amelyek a világhírnevet hozták számára, de a kiállítótérbe kerültek azok fotók is, amelyeket Eifert János néhány hete készített, így megfigyelhető a folyamat, amely során a fotóművész újabb és újabb eszközökkel adja át gondolatait a képek befogadóinak.
Alföldi Galéria Hódmezővásárhely 2020.02.23. - 2020.04.19.

Biblia pauperum - Szegények Bibliája

Veres József ikonfestő kiállítása

egyházművészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény 2020.02.26. - 2020.04.13.

Kiss Lajos nyomdokain haladva

Válogatás a Tornyai János Múzeum 2019. évi gyarapodásából

időszaki kiállítás, néprajz
2019-ben több ezer tárggyal, fotóval és dokumentummal gyarapodott a Tornyai János Múzeum néprajzi és helytörténeti gyűjteménye, amelyek közül a legérdekesebb darabokat a Kiss Lajos nyomdokain haladva című tárlatán mutatja be a közgyűjtemény.
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Hódmezővásárhely 2020.02.28. - 2020.04.26.
Közös időnk \

Közös időnk '89-90

időszaki kiállítás, történelem
Magyar Nemzeti Múzeum Budapest 2020.02.28. - 2020.07.30.
Baranyi Judit: Tavasz

Élet, álom, kárpitok

Baranyi Judit kiállítása

időszaki kiállítás, Iparművészet, textilművészet
Párás hegyek oldalában megbújó falvak, szőlős dombhátak, a havasok fenségessége. Baranyi Judit (1941–2013) művészetére erősen hatott a partiumi gyermekkor, de a francia kárpitművészeti hagyomány megismerése is fontos inspirációt jelentett számára.
Párbeszéd Háza - Faludi Galéria Budapest 2020.02.28. - 2020.05.10.

Paolo Ventura: Velencei történet / Automaton

A Bu­da­pest Fo­tó­Fesz­ti­vál nyitó ki­ál­lí­tá­sa

fotóművészet, időszaki kiállítás
Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb fo­tog­rá­fi­ai ese­mé­nye, a BU­DA­PEST FO­TÓ­FESZ­TI­VÁL 2020. feb­ru­ár 28-án ne­gye­dik al­ka­lom­mal ün­nep­li a fo­tog­rá­fi­át a MŰ­CSAR­NOK­BAN in­du­ló ren­dez­vény­so­ro­za­tá­val. A Fesz­ti­vált ez­út­tal egy olyan ki­ál­lí­tás nyit­ja meg, amely a kép­ző­mű­vé­szet és a fo­tog­rá­fia, a kép­ze­let és a va­ló­ság ha­tá­rán épült kü­lön­le­ges képi vi­lá­gá­val va­rá­zsol­ja el a lá­to­ga­tó­kat.
Műcsarnok Budapest 2020.02.29. - 2020.06.07.
Halász Péter Tamás - Infinite Power, 2012

Wittgenstein

Nemzetközi vándorkiállítás az aqb-ben

időszaki kiállítás, képzőművészet
Huszonkét művész munkáiból nyílik tematikus tárlat február 29-én az art quarter budapestben. A nemzetközi vándorkiállítás a wittgensteini gondolkodás és a kortárs képzőművészet néhány kapcsolódási pontját, az inspiráció sokrétű és több irányú lehetőségeit mutatja be Magyarországon jól ismert és hazánkban először bemutatkozó alkotók munkáin keresztül.
Art Quarter Budapest Budapest 2020.02.29. - 2020.04.19.

Festmények, szobrok, eszmények

festészet, hírességek, időszaki kiállítás, képzőművészet, Molnár C. Pál, szobrászat
Különleges, ritkán látott alkotásokkal mutatjuk be Molnár-C. Pál, valamint római ösztöndíjas művésztársa és szobatársa, Pátzay Pál művészetét. A kiállított festmények legjava akkor járt itt, amikor készült, amikor a múzeum műterem volt.
Molnár C. Pál Műterem-múzeum Budapest 2020.02.29. - 2020.06.30.
ElsőElsőElőzőElőző12345KövetkezőKövetkezőUtolsóUtolsó