Eseménynaptár
2020. január
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
2020.01.28. - 2020.01.28.
Budapest
2020.01.27. - 2020.01.27.
Hódmezővásárhely
2020.01.27. - 2020.01.27.
Budapest
2020.01.25. - 2020.01.25.
Debrecen
2020.01.25. - 2020.01.25.
Budapest
2020.01.25. - 2020.04.15.
Budapest
2020.01.24. - 2020.01.24.
Debrecen
2020.01.24. - 2020.01.24.
Budapest
2020.01.24. - 2020.01.24.
Budapest
2020.01.24. - 2020.05.03.
Budapest
2020.01.24. - 2020.02.29.
Győr
2020.01.23. - 2020.01.23.
Budapest
2020.01.23. - 2020.01.23.
Hódmezővásárhely
2020.01.22. - 2020.03.26.
Hódmezővásárhely
2020.01.22. - 2020.02.13.
Budapest
2020.01.22. - 2020.03.31.
Makó
2020.01.21. - 2020.02.20.
Győr
2020.01.18. - 2020.03.15.
Hódmezővásárhely
2020.01.17. - 2020.02.15.
Baja - Szentistván
2020.01.17. - 2020.02.14.
Székesfehérvár
2020. január
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
ma alaphelyzetbe

KERESÉS

Időszaki kiállítás Rendezvény
-tól
-ig
Találatok rendezése: városvárosváros címnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben időpontnövekvő sorrendbencsökkenő sorrendben

Mézes gondolatok

A Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum utazó kiállítása

gasztronómia, időszaki kiállítás
A méz mint az édes íz alapvető hordozója már a kezdetek óta jelen van az emberiség történetében. Az apró repülő rovarok évezredek óta édesítik meg életünket és óvják egészségünket a természet nagylelkűsége által rájuk ruházott képességeik révén. Nap mint nap számtalan olyan terméket használunk, amelyben méhek által előállított anyagok találhatóak.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Budapest 2019.11.22. - 2020.04.05.
Képpraxisok 2 - Francois Fiedler

Képpraxisok 2

Francois Fiedler

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
François Fi­ed­ler / Fi­ed­ler Fe­renc (1921 – 2001) Sző­nyi Ist­ván ta­nít­vá­nya­ként kezd­te fes­tői pá­lyá­ját. A vi­lág­há­bo­rú után te­le­pe­dett le Pá­rizs­ban, ahol a kor­szak nagy­jai, Miró, Cha­gall, Cal­der is­mer­ték fel te­het­sé­gét és egyen­get­ték útját. Az öt­ve­nes évek­től ha­tal­mas ener­gi­á­kat fel­sza­ba­dí­tó abszt­rakt exp­resszi­o­nis­ta ké­pe­ket fes­tett. Ret­ros­pek­tív tár­la­tán nagy­részt Bu­da­pes­ten még nem lá­tott művei sze­re­pel­nek.
Műcsarnok Budapest 2019.12.04. - 2020.02.02.
Jankovics Marcell: Magyar népmesék

Képpraxisok 2

Jankovics Marcell

festészet, filmművészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Jan­ko­vics Mar­cell szer­te­ága­zó mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sá­ra vál­lal­ko­zunk, fó­kusz­ba ál­lít­va gra­fi­kai-kép­ző­mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gét. A ki­ál­lí­tá­son a mű­vész rajz­film­ren­de­zői mun­kás­sá­gát is vé­gig­kö­vet­het­jük, a Ba­lázs Béla-díjat nyert János vitéztől, az Oscar no­mi­nált Sisyphuson és a cannes-i Arany Pálma-díjas Küz­dőkön át az Ember tra­gé­di­á­jáig.
Műcsarnok Budapest 2019.12.06. - 2020.02.02.

A Kagán lovasa

időszaki kiállítás, régészet
A debreceni múzeum kiállításán Danuta és Malvin értékes tárgyai is megjelennek, Kerény pedig – lovával együtt – teljes életnagyságban várja majd a látogatókat. A koponya alapján a legmodernebb módszerrel végzett arcrekonstrukciónak köszönhetően valóban az egykor élt avar harcos arcába pillanthatunk.
Déri Múzeum Debrecen 2019.12.06. - 2020.03.01.

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület kiállítása

időszaki kiállítás
Károlyi-Kastély Fehérvárcsurgó 2019.12.08. - 2020.02.24.
Az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén

7000 éves üzenet

Az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén

időszaki kiállítás
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumában 2019. december 9-én megnyíló időszaki kiállítással a sokak számára talán kevésbé ismert újkőkori világába szeretnénk betekintést nyújtani a főváros körzetében eddig napvilágra került eredmények bemutatásával.
Budapesti Történeti Múzeum - Aquincumi Múzeum Budapest 2019.12.09. - 2020.10.31.
Keleti Éva

ÉLET/KÉP

Keleti Éva retrospektív kiállítása

filmművészet, időszaki kiállítás, színházművészet
Ki­vé­te­les idő­uta­zás­ra in­vi­tál­juk a né­ző­ket Ke­le­ti Éva hat év­ti­zed­nyi élet­mű­vét be­mu­tat­va. A pálya színe-java az 50-es évek­től máig: ele­ven ri­por­tok, gro­teszk élet­ké­pek, bra­vú­ros tánc­fo­tók, sztár port­rék, lé­lek­bú­vár arc­ké­pek. Iro­da­lom, szín­ház, zene. Min­den, ami kul­tú­ra és élet.
Műcsarnok Budapest 2019.12.11. - 2020.02.02.
Farkas István: Domboldalon

Kihűlt világ

Farkas István (1887-1944) művészete

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
A Magyar Nemzeti Galéria mind ez idáig példátlan gazdagságban mutatja be Farkas István életművét a december 13-án nyíló kiállításán. A Kihűlt világ című, 170 alkotást felvonultató átfogó tárlaton a művész munkái mellett Farkas István mestereinek és kortársainak munkáival is találkozhatnak a látogatók. A
Magyar Nemzeti Galéria Budapest 2019.12.13. - 2020.03.21.

Képpraxisok 2

VÁRADY RÓBERT | A látszatok valósága

festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Az egyé­ni ki­ál­lí­tás az al­ko­tó el­múlt tíz évben ké­szült mun­ká­i­ból vá­lo­gat. Igyek­szik át­fo­gó képet nyúj­ta­ni Vá­rady in­tel­lek­tu­á­lis él­mé­nye­ket nyúj­tó kép­al­ko­tó gya­kor­la­tá­ról, mely­ben nagy­részt az ember/egyén és az őt kö­rül­ve­vő tár­sa­dal­mi, kul­tu­rá­lis, fi­zi­kai tér vi­szo­nya, annak el­lent­mon­dá­sos­sá­ga, ta­lá­nyos­sá­ga te­ma­ti­zá­ló­dik.
Műcsarnok Budapest 2019.12.13. - 2020.02.02.

Törésvonalak

Avantgárd művészet Közép-Európában

avantgárd, időszaki kiállítás, újkori művészet, XX. századi művészet
A tizenkét tematikus egységből álló tárlat a modern művészet és az avantgárd közép-európai fejlődésének 1908 és 1928 közé eső, drámai változásokkal teli időszakát igyekszik megragadni táblaképek, szobrok, grafikák, tipográfiák, folyóiratok, film-forgatókönyvek, fotográfiai kísérletek és más műtárgyak segítségével.
Janus Pannonius Múzeum - Modern Magyar Képtár II. Pécs 2019.12.13. - 2020.03.31.
ElsőElsőElőzőElőző123456KövetkezőKövetkezőUtolsóUtolsó