Eseménynaptár
2017. január
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
2017.01.18. - 2017.01.18.
Budapest
2017.01.18. - 2017.01.18.
Hódmezővásárhely - Kopáncs
2017.01.18. - 2017.07.01.
Budapest
2017.01.18. - 2017.02.19.
Budapest
2017.01.18. - 2017.02.19.
Budapest
2017.01.18. - 2017.02.19.
Budapest
2017.01.17. - 2017.01.17.
Budapest
2017.01.16. - 2017.01.16.
Mosonmagyaróvár
2017.01.16. - 2017.01.16.
Budapest
2017.01.15. - 2017.01.15.
Fehérvárcsurgó
2017.01.15. - 2017.01.15.
Veszprém
2017.01.14. - 2017.01.14.
Budapest
2017.01.14. - 2017.01.14.
Budapest
2017.01.13. - 2017.02.28.
Debrecen
2017.01.13. - 2017.02.24.
Szarvas
2017.01.12. - 2017.03.05.
Budapest
2017.01.12. - 2017.02.12.
Kecskemét
2017.01.06. - 2017.02.01.
Gyöngyös
2017.01.02. - 2017.05.31.
Tokaj
2016.12.24. - 2017.01.31.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
Aktuális
Hans Makart die Niljagd2016.11.22. - 2017.03.12.
A budapesti Műcsarnok jubileumi kiállítással ünnepli épülete megnyitásának 120. évfordulóját. Az intézmény létrehozása és felavatása a Monarchia és Magyarország virágzásának idejére esett. Az első aranykor című tárlat e korszak festmény-remekeiből válogat. tovább
festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet, Osztrák-Magyar Monarchia, történelem, Újkor, XIX. század
Időszaki kiállítások
2017.01.18. - 2017.02.19. Férfiszív (nagy) (2)
Ste­fa­no­vits Péter gra­fi­kus­mű­vész a kor­társ ma­gyar gra­fi­ka egyik leg­is­mer­tebb mes­te­re, aki gra­fi­kai mun­kás­sá­gán túl fes­tő­ként, ins­tal­lá­ci­ós, il­let­ve az épí­té­szet­tel szo­ros kap­cso­lat­ban lét­re­jött mun­kák al­ko­tó­ja­ként is je­len­tős mű­ve­ket ho­zott létre. tovább
2017.01.18. - 2017.02.19. Jutalomjáték | 25 ÉV SYMPOSION
A ki­ál­lí­tás két mű­vész­te­le­pi szer­ve­zet - a Sym­po­si­on Ala­pít­vány a Ma­gyar­or­szá­gi Mű­vész­te­le­pe­kért és a Ma­gyar­or­szá­gi Al­ko­tó­te­le­pek és Sym­po­s­io­nok Tár­sa­sá­ga -25 éves te­vé­keny­sé­gét és mű­vész­te­le­pi kap­cso­lat­rend­sze­rét, összes­sé­gé­ben a hazai mű­vész­te­le­pe­ket és al­ko­tói ered­mé­nye­it mu­tat­ja be Bu­da­pes­ten, a Mű­csar­nok­ban. tovább
2017.01.18. - 2017.02.19.
A tár­lat bő me­rí­tés az el­múlt három év­ti­zed sok­ré­tű hazai kép­ző­mű­vé­sze­ti ter­mé­sé­ből. 215 al­ko­tó, 215 kom­po­zí­ció. Hoff­mann Ist­ván gyűj­te­mé­nyé­nek kü­lön­le­ges mű­együt­te­se. tovább