Eseménynaptár
2021. december
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
2021.12.04. - 2021.12.04.
Veszprém
2021.12.04. - 2021.12.04.
Gyula
2021.12.04. - 2021.12.04.
Budapest
2021.12.04. - 2021.12.04.
Budapest
2021.12.04. - 2021.12.04.
Budapest
2021.12.03. - 2021.12.03.
Budapest
2021.12.03. - 2021.12.03.
Budapest
2021.12.03. - 2021.12.03.
Budapest
2021.12.03. - 2021.12.03.
Vác
2021.12.03. - 2022.05.01.
Budapest
2021.12.02. - 2021.12.02.
Budapest
2021.12.02. - 2022.12.31.
Budapest
2021.12.01. - 2022.01.16.
Budapest
2021.11.26. - 2021.12.26.
Salgótarján
2021.11.25. - 2022.01.22.
Budapest
2021.11.25. - 2021.12.25.
Salgótarján
2021.11.25. - 2022.01.29.
Budapest
2021.11.24. - 2023.01.27.
Hódmezővásárhely
2021.11.22. - 2021.12.22.
Budapest
2021.11.21. - 2022.04.03.
Budapest
Kalocsai Érseki Kincstár - Kalocsa
A múzeum épülete
Cím: 6300, Kalocsa Hunyadi János u. 2.
Telefonszám: (78) 462-166 /210, (30) 575-0702
Nyitva tartás: IV.1-X.31.: K-V 9-17
Más időpontban előzetes bejelentkezés alapján.
A kalocsai érsekség egyházművészeti emlékei bemutatásának gondolata az 1980-as években fogalmazódott meg. Ekkor kezdték el összegyűjteni a főegyházmegye területén, a kalocsai főszékesegyházban és az érseki palotában található, bemutatásra érdemes műtárgyakat.

Klasszikus értelemben vett kincstárat (mint értékes tárgyak gyűjtőhelye) a korábbi századok kalocsai érsekei is létesítettek. Az itt őrzött művészi megmunkálású liturgikus eszközök, viseletek azonban 1529-ben, a város török kézre kerülésével megsemmisültek. Nem jártak jobban az egyházmegye más plébániái sem. Évszázadok építő-szépítő munkájának termései enyésztek el a török uralom alatt. Ily módon érthető, hogy azok a műtárgyak, melyeket 1988-ban az Érseki Kincstár kiállításához gyűjtöttek össze, zömmel a török kiűzése utáni időkből, a 18-19. századból származnak. Az ennél korábban készült darabok utólag, vásárlás, ajándékozás révén kerültek az egyházmegyébe, vagy a 19. század második felében Henszlmann Imre és a 20. század elején Foerk Ernő által folytatott kalocsai ásatások során találtak rájuk.

Az összegyűjtött műtárgy-együttest bemutató első állandó kiállítás 1988. augusztus 19-én nyílt. Az alapítók egy kiállításról álmodtak csupán, azonban nemsokára raktár kijelölésére volt szükség, mert egyre több műkincs került Kalocsára. Az elnéptelenedett, rossz állapotban lévő templomokból, plébániaépületekből sokszor a megsemmisülés veszélye elől mentették be a jobb sorsa érdemes darabokat. A papi hagyatékokból is számos művészi megmunkálású tárggyal gazdagodott a gyűjtemény. Évről-évre sikerült anyagából egyet-egyet restauráltatni is.

Fokozatosan körvonalazódott az Érseki Kincstár feladatköre, mely jelenleg a következő: "Az Érseki Kincstár a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye intézménye, a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények önálló szakmai részlege, feladata a főegyházmegye területén található történeti és művészettörténeti értékű tárgyi anyag gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. Az Érseki Kincstár szakmai segítséget nyújt a főegyházmegye templomaiban, plébániáin található műkincsek állagmegóvásához, a megfelelő őrzési feltételek kialakításához. Szükség esetén gondoskodik a különösen veszélyeztetett állapotú műtárgyak központi, kalocsai raktárában történő elhelyezéséről. Elősegíti a főegyházmegye területén a műtárgyvédelmi szempontok érvényesülését."
(Idézet az SZMSZ-ből)
Állandó kiállítások
Prokop Péter 1919-ben született Kalocsán, és itt is szentelték pappá 1942-ben. Három év kápláni szolgálat után iratkozott be a pesti Képzőművészeti Akadémiára, ahonnan érseke 1948-ban, az iskolák államosítása után visszahívta, így utolsó félévét a főiskolán már nem fejezhette be. tovább
Katona István emlékszoba
Az Érseki Kincstár első állandó kiállítását az egyházmegyét alapító Szent István király halálának 950. jubileumi évében, 1988. augusztus 19-én ezekkel a szavakkal nyitotta meg Dr. Dankó László kalocsai érsek: "A II. Vatikáni Zsinat a Liturgiáról szóló rendelkezésében így tanít: Jóságos édesanyánk, az Egyház mindenkor pártfogolta a szépművészeteket. tovább