Eseménynaptár
2024. március
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2024.03.02. - 2024.03.02.
Eger
2024.03.02. - 2024.03.03.
Szentendre
2024.03.01. - 2024.03.01.
Sepsiszentgyörgy
2024.03.01. - 2024.08.31.
Szeged
2024.03.01. - 2024.04.01.
Tatabánya
2024.02.29. - 2024.02.29.
Szombathely
2024.02.29. - 2024.04.30.
Herend
2024.02.28. - 2024.02.28.
Hódmezővásárhely
2024.02.28. - 2024.02.28.
Hódmezővásárhely
2024.02.26. - 2024.02.26.
Budapest
2024.02.26. - 2024.02.26.
Hódmezővásárhely
2024.02.26. - 2024.02.26.
Budapest
2024.02.24. - 2024.02.24.
Fehérvárcsurgó
2024.02.23. - 2024.03.10.
Hódmezővásárhely
2024.02.22. - 2024.05.19.
Szombathely
2024.02.15. - 2024.03.15.
Hódmezővásárhely
2024.02.10. - 2024.05.12.
Debrecen
2024.02.09. - 2024.04.28.
Budapest
2024.02.09. - 2024.04.12.
Budapest
2024.02.09. - 2024.04.28.
Budapest
Temesvári Szépművészeti Múzeum - Temesvár
A múzeum épülete
Cím: 300085, Temesvár P-ţa Unirii nr. 1
Telefonszám: (256) 491-592
Nyitva tartás: K-V 10-18
Az "Európai Gyűjtemény" című állandó kiállítás felújítás miatt határozatlan ideig nem látogatható!

állandó kiállítás, festészet, képzőművészet, Románia, szobrászat, történelem, Újkor, XIX. század, XX. század
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
5 HUF
Belépő diákoknak
1 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
1 HUF
Fotó
10 HUF
Videó
20 HUF
Múzeumunk modern román művészeti gyűjteménye a 19. századtól kezdődően nyújt bepillantást az ország különböző vidékein élő festők, szobrászok munkásságának alakulásába, a stílusirányzatok, iskolák fejlődéstörténetébe. A kollekcióban a 19. századi "akadémisták" (Sava Henţia, Constantin Lecca) remekei éppúgy jelen vannak, mint a Theodor Aman, Nicolae Grigorescu és Ion Andreescu által fémjelzett, úgy nevezett klasszikus festészet mesterművei. Az utóbbi munkák szerzői amiatt is említésre méltóak, hogy a nagyobb alkotói szabadságot ígérő s teremtő impresszionisták felé nyitották meg az utat, elsajátítva a barbizoni iskola alapelveit, magukévá téve annak célkitűzéseit.

A nyugat-európai modellek követésére való hajlandóság, a jó értelemben vett, haladó szellemű korszerűsödés, a legújabb művészeti elvárásokhoz, igényekhez való felzárkózás főként Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Ştefan Popescu, Nicolae Tonitza, Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, Iosif Iser és Ion Alexandru Steriadi műveiben vált nyilvánvalóvá. A felsorolt művészek mindenike nemcsak hogy sajátos értelmezést adott a különféle modernista elképzeléseknek, "képleteknek", de összhangot teremtett a helyi hagyományok és a mérsékelt fovizmus, illetve az ártalmatlanná vált kubizmus között.

A korszakra s múzeumunk ezen időszakhoz kapcsolódó gyűjteményére a sokszínűség is jellemző: Vasile Popescu, Michaela Eleutheriade, Camil Ressu, Ion Theodorescu-Sion, Rudolf Schweitzer-Cumpăna és Ion Ţuculescu energikus, erővel telített munkáit például Henri Catargi, Lucian Grigorescu, Catul Bogdan vagy Aurel Ciupe könnyed ecsetkezelése, kromatikus kifinomultsága egyensúlyozza. A 20. század derekán az előbbiek csoportjához csatlakozik, de egyben új perspektívákat is nyit, Alexandru Ciucurencu és Corneliu Baba: Romániában ők tekinthetők a klasszikusnak nevezett kortárs művészet megalapozóinak.

Erdélyben és a Bánságban Mişu Popp és Szathmáry Papp Károly (Carol Popp de Szathmáry) mellett Anselm Wagner, Karl Brocky, Filalla Antal, Sava Petrovič, Constantin Daniel, Adolf Humborg, Mihail Velceleanu, Nicolae Popescu és Ion Zaicu emelkedik ki alkotásainak minősége, esztétikai értéke által az egyre nagyobbodó képzőművészek táborából. Valójában rajtuk át vezet az a fejlődési útvonal, amely lassanként eltávolodik a biedermeier arcképfestészettől, és kerül egyre közelebb az akadémikus stílusban készült portréhoz, önarcképhez. Ennek az átmeneti időszaknak egyik jeles képviselője a zsombolyai Ştefan Jäger.

Őt olyan művészek követik a sorban, akiknek zöme Budapesten, Bécsben, Münchenben vagy Rómában végezte tanulmányait. A náluknál is fiatalabbak javarészt már a kolozsvári, valamint az 1933-ban létrehozott temesvári főiskolának (akadémiának) a növendékei, s az akkori román művészet kiemelkedő képviselőinek, így Catul Bogdannak, Aurel Ciupénak, Anastase Demiannak és Romul Ladeának a tanítványai.

A két világháború közti években a bánsági művészeti élet igen nagy változatosságot mutat: egyfelől Podlipnyi Gyula drámai töltetű grafikái, Gallas Ferdinánd hedonista díszítő szobrászata, Franz Ferch és Varga Albert izgalmas festészete uralja a teret, másfelől Catul Bogdan és Aurel Ciupe meleg atmoszférájú tájképei, Anastase Demian gondolkodásra késztető díszítőkedve, valamint a rodini, brâncuşi-i formákból táplálkozó Romul Ladea expresszionizmusa a meghatározó. Látogatóinknak ezeket az ellentmondásokat kell feloldaniuk magukban - a kiállítás felépítése ehhez nyújt nekik vizuális segítséget.