2020.07.06.
Jósa András Múzeum

Mutasd a cipőd és megmondom ki vagy!

2020.07.02.
Jósa András Múzeum

Státuszszimbólum - gyerekeknek

2020.06.23.
Jósa András Múzeum

Alkimista és szenvedélyes kéziratgyűjtő

2020.06.22.
Jósa András Múzeum

Túlzott cifrálkodás miatt betiltva

2020.06.18.
Jósa András Múzeum

Pisze orrú házi bálvány

2020.06.16.
Jósa András Múzeum

Legvéresebb csatáját környékünkön vívta

2020.06.12.
Jósa András Múzeum

A festőfejedelem Nyíregyháza szülötte

2020.06.10.
Jósa András Múzeum

Tizenkét csákány és négy kartekercs

2020.06.08.
Jósa András Múzeum

Honfoglalás kori örökségünk: a karikás ostor

2020.06.01.
Jósa András Múzeum

Faragott székek - honfoglalás kori mintakinccsel

Jósa András Múzeum - Nyíregyháza
A Jósa András Múzeum épülete annó
Cím: 4400, Nyíregyháza Benczúr tér 21.
Telefonszám: (42) 315-722
Nyitva tartás: Ideiglenesen zárva.
2020.06.03.
Jósa András Múzeum
bőrdíszművesség, hír, iparművészet, mesterségek
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A nyíregyházi mesteremberek már XVIII. század második felében céhes keretek között dolgoztak, de önálló céhkiváltságot csak 1818-ban sikerült szerezniük. Ebben az évben tizenhat szakma nyerte el a céhalapítás jogát; a csizmadiák, szabók, tímárok, kalaposok, (kelme)festők és a szűcsök önállóan, a szíjgyártó-kötélgyártó, a kovács-kerékgyártó, az asztalos-lakatos-üveges és a kőműves-molnár-ács szakmák képviselői pedig egy-egy közös céhbe tömörültek.
Szűcs céh behívótáblája, Nyíregyháza, 1804
A céhek működésének fontos tartozékai voltak a céhet jelképező, illetve működéséhez nélkülözhetetlen tárgyak, mint a céh ládája, pecsétnyomója, behívótáblája és a céhedények. A céhtáblának a gyűlések összehívásában volt fontos szerepe: a szolgálómester ezzel mint a céh jelképével járta sorra a mestereket. A táblában volt a közlendő hír a tagok névsorával, melyet minden mesternek láttamoznia kellett. Aki nem jelent meg a gyűlésen, az büntetést fizetett.

A nyíregyházi szűcsök 1790-ben léptek be a nagykállói szűcs céhbe. Az ekkor született megállapodás értelmében jövedelmük harmadrésze a nagykállói anyacéhet illette, de saját pecsétjük alatt adtak ki legényeiknek szabaduló- és vándorlólevelet. Nagy valószínűséggel az önálló céhműködéshez szükséges céhládával és behívótáblával is hamarabb rendelkeztek, mint ahogy elnyerték a céhkiváltságot. Ezt támasztja alá a céhtáblájukra karcolt évszám is.

A nyíregyházi szűcs céh kis ajtóval ellátott táblája vörösrézből készült, hátoldalán karcolt évszám és monogram (1804; TM és CK). A tábla minden oldala barokkosan ívelt, tetején akasztó lyuk, benne egy bőrfonaton lógó, sallanggal díszített, színes bőrből font gömbölyű gombdísz. A tábla nagy valószínűséggel 1804-ben készülhetett és a céh korabeli elöljáróinak monogramját örökítették meg rajta.


Szabó Sarolta


Szűcs céh behívótáblája
Gyűjtés helye, éve: Nyíregyháza, 1920
Készítés helye, ideje: Nyíregyháza, 1804
Gyűjtemény: Jósa András Múzeum néprajzi gyűjteménye, ltsz. 56.634.1.
Méret: 16,5 x 13,1 cm