Nyitó kiállítások
Záró
Eseménynaptár
2020. február
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2020.02.28. - 2020.02.28.
Budapest
2020.02.28. - 2020.02.28.
Győr - Ménfőcsanak
2020.02.28. - 2020.02.28.
Hódmezővásárhely
2020.02.28. - 2020.02.28.
Debrecen
2020.02.28. - 2020.02.28.
Budapest
2020.02.28. - 2020.02.28.
Budapest
2020.02.28. - 2020.07.30.
Budapest
2020.02.28. - 2020.04.30.
Hódmezővásárhely
2020.02.28. - 2020.03.28.
Kecskemét
2020.02.28. - 2020.05.10.
Budapest
2020.02.28. - 2020.03.10.
Fülek
2020.02.27. - 2020.03.27.
Balassagyarmat
2020.02.26. - 2020.04.13.
Szécsény
2020.02.26. - 2020.04.05.
Budapest
2020.02.23. - 2020.04.19.
Hódmezővásárhely
2020.02.22. - 2020.03.14.
Budapest
2020.02.01. - 2020.05.31.
Győr
2012.03.01. - 2012.03.31.
Vác
2012.02.01. - 2012.02.29.
Miskolc
2012.01.22. - 1970.01.01.
Budapest
Beadási határidő: 2019.05.06.
Pályázhatnak: művészek vagy alkotócsoportok
Kiíró: 
Budapest Galéria
képzőművészet, pályázat
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A BTM – Budapest Galéria (1036 Budapest, Lajos utca 158.) nyilvános pályázatot ír ki Budapest Főváros Önkormányzata
megbízásából a XIII. kerületi Szent István parkba felállítandó Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására. 

1. A kiíró megnevezése

A pályázat kiírója, lebonyolítója a Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria (BTM – Budapest Galéria), kezdeményezője és költségviselője Budapest Főváros Önkormányzata (Megbízó). (Engedélyokirat száma: 7665).

Kapcsolattartók:

Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu

Schmidt Péter kulturális referens
schmidt.peter@mail.btm.hu

2. A pályázat célja, tárgya

A pályázat célja a fővárosi tulajdonú XIII. kerületi Szent István parkban államalapító Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozása és felállítása.

Megbízó célja a pályázat kiírásával, hogy olyan képzőművészeti alkotás jöjjön létre, mely Szent István király alakját, az ő − minden kor számára példaértékű − életét, szellemiségét adekvát módon jeleníti meg a jelenkor és a jövő nemzedéke számára.

A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

Az alkotás méretére vonatkozóan nincs kikötés, a pályázat kiírója elvárja, hogy illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe, az épített és természeti környezethez.

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást és a honoráriumot is – maximum bruttó 26.5 millió Ft áll rendelkezésre.

A köztéri képzőművészeti alkotás számára kijelölt terület tulajdonosa a Megbízó, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, ennek előkészítéséről a Megbízó gondoskodik.

A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik, azok költségét a BTM – Budapest Galéria állja.

További információk: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter

Letölthető mellékletek:

- helyszínrajz a XIII. kerületi Szent István park déli részéről, piros X-szel jelölve a felállítás tervezett helyszíne
- szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat-minta
- szerződéskötési feltételekről való nyilatkozat-minta

A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartóktól kérhető.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre

3.1. A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.

3.2. A pályázók köre:

A Megbízó olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:
– akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri szobrászati alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,
– akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Nem kizáró ok olyan pályamunka beadása, mely szerepelt már más pályázaton is, de nem került megvalósításra.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:
– a Bíráló Bizottság tagja
– a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

3.3. Részvételi feltétel

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja:
nyertes pályázat esetén a műalkotás határidőre történő átadását.

A pályázat első 3 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Megbízó vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű és az 1:5 méretarányú makett költségmentesen a Megbízó tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása

4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot 2019. május 6-án (személyesen, futár vagy meghatalmazott útján) kell benyújtani a 1052 Budapest Városház u. 9-11. címen 9 és 12 óra, valamint 13-15 óra között a Városháza dísztermében a következő formában:
- 1:5 arányú makett tetszőleges anyagból
- látványterv, lehetőség szerint a makett felhasználásával, több nézetből papír alapon (max. A3-as formában)
- műszaki dokumentáció (papír alapon, maximum A3-as formában)
– műleírás(ok) (papír alapon, maximum A3-as formában)
– költségelőirányzat (papír alapon, maximum A3-as formában)
– rövid, legfeljebb néhány oldalas ismertető saját munkásságról, önéletrajz, a pályázó elérhetőségei (telefon, e-mailcím)
– a pályázati kiírás mellékleteként csatolt saját szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat
– a pályázati kiírás mellékleteként csatolt szerződéskötéshez szükséges aláírt nyilatkozat(ok)

A teljes pályázati anyagot (a nyilatkozatokkal együtt) CD-n vagy pendrive-on is kérjük beadni archiválás céljából, illetőleg legkésőbb a fenti időpontig a látványtervet, a műszaki dokumentációt, műleírást és a költségelőirányzatot email útján is szíveskedjenek megküldeni 1 darab PDF-ben a szerdahelyi.mark@mail.btm.hu címre (a csatolmány mérete 10 Mb-nál hosszabb nem lehet).

A pályázatok beadását a kiíró átadás-átvételi dokumentummal igazolja.

4. 2. A pályaművek díjazása

A Megbízó a pályázat első 3 helyezettjét fejenként bruttó 500 000 Ft díjalt fizet ki.

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.

A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója és megbízója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés

A pályázat elbírálása két körben történik.

A beérkezett pályaműveket 2019. május 15-ig első körben értékeli és 3 legjobbnak ítélt pályaművet kiválasztja az erre felkért szakmai Bíráló Bizottság, amelynek tagjai:

1. Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész
2. Széri-Varga Géza szobrászművész
3. Dr. Töll László történész, a Nemzeti Örökség Intézete Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatóság igazgatója
4. Dr. Láng Orsolya PhD régész, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese
5. Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a BTM-Budapest Galéria főosztályvezetője
6. Mártonffy Miklós Budapest főépítésze
7. Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat - Főpolgármesteri Iroda
8. Nagyné Varga Melinda Mária főosztályvezető, Fővárosi Önkormányzat - Kulturális Turisztikai Sport Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály

A megvalósításra javasolt nyertes alkotásról a végső döntést (második kör) - az első körben a Bíráló Bizottság által kiválasztott 3 pályaműből - a Fővárosi Önkormányzat, a Megbízó hozza meg 2019. május 24-ig.

A Megbízó erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket a Megbízó képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Megbízó adja meg.

A megvalósítás határideje: 2019. október 31.

A tervezett avatás: 2019 novembere

Az eredményről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.

A nem nyertes pályaműveket a pályázók visszakapják. A visszaadás helyszíne azonos a beadás helyszínével; a visszaadás időpontjáról a kiíró értesíti a pályázókat.

A nyertessel a kiviteli szerződést a BTM – Budapest Galéria köti meg.

A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízó döntésének. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a két körös bírálat folyamán született értékelést elfogadja, az ellen kifogással nem élhet. A két körös bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.

A nyertes alkotás állandó szoborelhelyezéséről a kijelölt fővárosi területen a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 31-ig hoz döntést.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. A bírálatok szempontrendszere

– a pályamű művészi színvonala, eredetisége
– a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése
– a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
– a határidő betartása, a költségek illeszkedése az előirányzathoz

6. Technikai információ a beadással kapcsolatban:

Mivel a Városháza épületében beléptető rendszer működik a könnyebb lebonyolítás végett kérjük a Tisztelt Pályázókat, pályázati szándékukat a benyújtás előtti nap 12 óráig jelezzék a következő e-mailcímen: bedi.katalin@budapest.hu vagy telefonon a 1/3271286 számon. Az e-mailben jelentkezőket a II-es kapunál nevük bemondásával beengedik; aki nem jelzi előre szándékát, igazoltatnia kell magát a kapunál.
Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a 2019. május 6-i beadásra, előzetesen jelezze a fenti elérhetőségeken és egyéni időpontban teheti meg 2019. május 6-ig bezárólag.