2020.06.03.
Déri Múzeum

Sopron, a leghűségesebb város

2020.06.03.
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - Rippl-Rónai Múzeum

Az öreg, korhadó fák lakója: a gyászcincér

2020.06.03.
Janus Pannonius Múzeum

Díjnyertes pécsi hárfák

2020.06.02.
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum

A családfa árnyékában heverészik a Batthyány-ős

2020.06.02.
Déri Múzeum

Szecessziós szépségek

2020.06.02.
Janus Pannonius Múzeum

Parancsol egy piócát...?

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei - Múzeum - Pápa
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei - Múzeum
Cím: 8500, Pápa Március 15. tér 9.
Telefonszám: (89) 324-240, (89) 310-193
Nyitva tartás: XI.1-IV.30.: K-P 8-16
V.1-X.31.: K-P 8-16, Szo-V 9-17
Múzeumi gyűjteményünk a pápai református kollégium Régiségtárából fejlődött ki, és ez a tény meghatározza a gyűjtemény jellegét. A Régiségtár, illetve előzménye közel egykorú a református kollégiummal, de szakszerű gyarapodása és működése csak a 18. század legvégén indult meg. A "múzeum" fogalom szakmai kritériumait, hármas funkcióját teljesítő hivatalos muzeális intézménnyé 1972-ben vált, amikor megnyílt az egyházművészeti állandó kiállítás és megkezdődött a tárgyak szakszerű leírása.

A Régiségtár alapjait az iskola természetrajzi és ún. philológiai szertárai képezték, amelyek elsősorban a szemléltetést szolgálták. Ezek mellett az idők során a különböző tanári, illetve egyházi elöljárói hagyatékokból tárgyegyüttesek alakultak ki, melyek jellege már nem kötődött az oktatáshoz, sokkal inkább az értékőrzést szolgálták. Ez, az immár muzeálisnak nevezhető gyűjtemény tovább gyarapodva múzeummá fejlődött.

A 19. század elején már az egyházkerületi közgyűlés is foglalkozott a múzeum sorsával és a Tóth Ferenc főiskolai tanár (később püspök) által kezdeményezett gyűjtés lendületet adott a gyarapodásnak. Az első, igazán nagyarányú gyarapodást a 418 tárgyból álló Sárközy-hagyaték jelentette 1863-ban. Ez a magángyűjtemény főként régészeti tárgyakat és numizmatikai emlékeket tartalmazott. A többségében római kori leletek Ó-Szőnyben kerültek elő, melyek jelentőségére Rómer Flóris hívta fel a figyelmet 1867-ben az Archeológiai Közleményekben. Szintén a régészeti anyagot gyarapította az 1884-ben Pápára került egyiptomi koporsó és múmia Markstein Károly egykori kollégiumi diák adományaként. A következő jelentősebb adományozás Galamb István járásbíró nevéhez fűződik, aki 1893-ban száz darabos régiséggyűjteményét ajándékozta oda a múzeumnak.

1899-ben Borsos István kollégiumi tanár elkészítette a múzeumi gyűjtemény katalógusát, amelyben 819 db többségében régészeti tárgyat írt le. Ezeken kívül a könyvtár rendelkezett mintegy 4000 darabos numizmatikai gyűjteménnyel, mely később a múzeumi anyag részévé vált és folyamatos gyarapodás után elérte a 18000 darabot.

A Régiségtár tárgyi anyaga közben differenciálódott és a különböző tárgytípusoknak megfelelő alegységek jöttek létre. A II. világháborúig a múzeumi tárgyak többségét a régészetiek tették ki. A háború alatt azonban a régészeti anyag nagyrészt megsemmisült. A hetvenes években megindult módszeres gyűjtésnek köszönhetően múzeumunk ma - elsősorban az egyházművészet köréből - iparművészeti tárgyakat őriz és mutat be, valamint jelentős a liturgikus tárgy-gyűjteményünk is (klenódium, textília).

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei-nek Múzeuma két kiállítóhellyel rendelkezik, melyekben két állandó kiállításunk tekinthető meg. A kiállítóhelyként funkcionáló műemlék Ótemplom (Fő u. 6.) méltó környezetet biztosít egyháztörténeti kiállításunknak. Egyházművészeti gyűjteményünk legjavát és az egyiptomi múmiát a Gyűjtemények főépületében (Március 15. tér 9.) mutatjuk be. Ugyanitt vásárolhatók meg kiadványaink és képeslapjaink is.
Állandó kiállítások
Az iskolások számára a legnagyobb vonzerőt jelentő múmia és koporsója közel 120 éve látható múzeumunkban
1884-ben került a kollégium Régiségtárába a kairói nagykereskedővé vált egykori pápai diák, Markstein Károly adományaként. A kereskedő a leletet az Egyiptomi Régiségek Múzeumától vásárolta 1500 frankért, ahová Gaston Maspero francia egyiptológus felső-egyiptomi Akhmim-ban folytatott ásatásai nyomán került. A nekropolisz Ptolemaiosz-kori (Kr. e. 305-30) sírkamráiban folytatott ásatás alkalmával 8-10 ezer múmia, illetve koporsó került elő, köztük Hori koporsója és a benne rejlő múmia is. tovább
Részlet a kiállításból
A 16-20. századi, mára az istentiszteleti használatból kivont liturgikus tárgyak áttekintést nyújtanak az egyes korszakok egyházművészeti stílusáról, az alkalmazott iparművészeti technikákról, és átfogó képet festenek a Dunántúl református gyülekezeteinek helyzetéről, anyagi erejéről, valamint visszatükrözik a térség református közösségeinek hitéletét. tovább