Eseménynaptár
2022. július
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2022.07.06. - 2022.07.06.
Budapest
2022.07.05. - 2022.07.05.
Pécs
2022.07.04. - 2022.07.08.
Pécs
2022.07.04. - 2022.07.08.
Paks
2022.07.04. - 2022.07.08.
Pécs
2022.07.03. - 2022.07.07.
Révfülöp
2022.07.01. - 2022.10.02.
Zalaegerszeg
2022.06.30. - 2022.06.30.
Budapest
2022.06.30. - 2022.07.01.
Budapest
2022.06.30. - 2022.10.16.
Budapest
2022.06.30. - 2022.07.31.
Balassagyarmat
2022.06.25. - 2022.07.27.
Gyula
2022.06.25. - 2022.12.31.
Szeged
2022.06.25. - 2022.08.31.
Szeged
2022.06.25. - 2022.07.24.
Budapest
2022.06.22. - 2022.10.02.
Pécs
2022.06.21. - 2022.08.19.
Budapest
2022.06.19. - 2023.02.26.
Budapest
Viski Károly Múzeum - Kalocsa
A múzeum épülete
Cím: 6300, Kalocsa Szent István király út 25.
Telefonszám: (78) 462-351
Nyitva tartás: XI.1-III.14: zárva
III.15-V.14. és IX.16-X.31: K-Szo 9-17
V.15-IX.15.: Sze-V 9-17
A Viski Károly Múzeum jogelődjének a városháza folyosóján 1932-ben létrejött muzeális gyűjteményt tekinthetjük. Hosszú évek vitái után Antalffy Sándor polgármester pártfogásával megalakult a Városi Múzeum Bizottsága nevű civil szerveződés, melynek kérésére a városi közgyűlés ideiglenes jelleggel átengedte a városháza egyik folyosóját.

1932. június 2-án dr. Horváth Győző püspök megnyitotta Kalocsa első múzeumát. A nagyrészt Gábor Lajos festőművész által gyűjtött múzeumi anyag sajnos a II. világháború alatt szétszóródott, elpusztult. Csupán néhány darabot őriz a Viski Károly Múzeum ebből a korszakból: ezek a tárgyak - ritkaságuknál fogva - féltett kincsei a kalocsai múzeumnak. A Gábor Lajos által gyűjtött majd szétszóródott múzeumi anyag egy részét később sikerült visszaszereznünk: ajándékozás illetve vásárolás útján, magánszemélyektől.

Az országos szervek többször szorgalmazták a múzeum végleges elhelyezését, de Laszczik Ernő igazgató lankadatlan fáradozásai ellenére is minduntalan meghiúsultak a tervek. Először a Szentháromság tér gyönyörű épülettömbjét, a XVIII. századi, copf stílusban épült - azóta műemlékké nyilvánított - érseki Jószágkormányzóságot jelölték ki múzeum számára. Laszczik Ernő kezében az átadott ingatlan kulcsaival készülődött a költözködésre, a legutolsó pillanatban azonban az orosz hadsereg megszállta és elfoglalta az épületet. Később a Főszékesegyház és a Zárda közötti kanonoki lakóépületet jelölték ki múzeumak, de többszöri tárgyalás után ezt is más célra engedték át, így a városi múzeum a városházán maradt. Az államosítás tehát a régi helyen találta a kalocsai múzeumot. Laszczik Ernő halálával (1955) megrekedt a kalocsai múzeum ügye. Egy időre a helyi gimnáziumi szertárakba költöztették a múzeumi anyagot.

1970-ben azonban a Városi és Megyei Tanács elhatározta a kalocsai néprajzi-helytörténeti gyűjtemény önálló tájmúzeummá fejlesztését illetve a Belvárosi Iskola múzeumi célokra történő átadását, amely egy éven belül meg is valósult. Az 1971. évet követő időszakban a Viski Károly Múzeum egyre terjeszkedett, jelentős mértékben gyarapította gyűjteményeit, s igen gazdag muzeális anyaggal rendelkező tájmúzeummá vált. 1993 óta Romsics Imre néprajzkutató muzeológus az intézmény igazgatója. Ebben a rövid időszakban a régészeti-, a néprajzi-, a történeti dokumentációs-, az adattári-, a fotó- és a könyvtári gyűjteményeink egyenként is sok-sok ezer darabbal gazdagodtak.

A kalocsai Viski Károly Múzeum tíz féle gyűjteményt őríz. A múzeum egyik legértékesebb része a Kalocsai Ásványgyűjtemény, melyet az Ásványok és az élet c. kiállítás mutat be. Ugyancsak a jezsuiták gimnáziumából került a Viski Károly Múzeum tulajdonába a Kalocsai Éremgyűjtemény is.

A néprajzi gyűjtemény legértékesebb és legérdekesebb része a textilgyűjtemény, mely a 19. század közepétől napjainkig mutatja be a kalocsai népművészet és népviselet különböző korszakainak emlékeit.

A régészeti gyűjtemény darabszáma nem nagy, hiszen a kalocsai múzeumnak néhány hónap kivételével - sosem volt régész muzeológusa. Viszont értékes darabok kerültek a múzeumba Homokmégy-Halom avar- és honfoglalás-kori temetőjéből: többek között egy rovásírásos csontlemez.

A történeti dokumentációs gyűjtemény számtalan érdekes és értékes darabot őriz: archív fotókat, képeslapokat, újságokat, különböző nyomtatványokat, melyek túlnyomó többsége a Kalocsai Sárköz és Kalocsa történetének emlékei, de jelentős számban képviseltetik magukat az országos események dokumentumai is.

Adattári-, Történeti- és Képzőművészeti gyűjteményünk szám szerint nem nagy, de Kalocsa és a Kalocsai Sárköz szempontjából különösen értékes és becses darabokat őríznek. A 10.000 kötetet meghaladó könyvtárunknak közel ötöde kalocsai nyomtatvány.
Állandó kiállítások
A Tóth Mike féle ásványtár
Kiállításunk az egykori kalocsai jezsuita főgimnáziumban létrehozott ásványtárat mutatja be, eredeti bútorokban, eredeti feliratokkal, a századeleji kiállítási elvekhez híven. A kiállítási mód a Magyar Nemzeti Múzeum régen megsemmisült első ásványtani kiállítását idézi, amelyhez hasonlót a bécsi és a prágai Nemzeti Múzeumok máig is megőriztek. tovább
Részlet a kiállításból
A csaknem 11 ezer darabra szaporodó gyűjteményt 1944 után háborús károk érték, de az államosítást követően a gimnázium tanárai megmentették a szétdarabolódástól és megőrizték, majd 1979-ben az akkor csaknem 800 db-os gyűjteményt átadták a Viski Károly Múzeumnak. tovább
Részlet a kiállításból
A "Népek, életformák, hagyományok" c. kiállítás a Kalocsai Sárköz népcsoportjainak XVIll-XX. századi életét, kultúráját mutatja be nagy hangsúlyt fektetve Kalocsa város és a kalocsai szállások pota népének múltjára, hagyományvilágára, életformájára. tovább