2023.03.09.
Déri Múzeum

Ötezer éve pattantunk lóra?

2023.11.30.
Óbudai Múzeum

Elfeledett nemzetiség nyomában

2023.11.30.
Dubniczay-palota - Művészetek Háza

Kulturális eseménykiajánló

2023.11.28.
Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzen

Új bányamentő-készülékek is várják majd az érdeklődőket a skanzenben

2023.11.07.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Hiteles múzeumi variációk és arany süni vándordíj átadó

Déri Múzeum - Debrecen
A múzeum bejárata
Cím: 4026, Debrecen Déri tér 1.
Telefonszám: (52) 322-207
Nyitva tartás: IX.1.-IV.15.: K-Szo 9-16, IV.16-X.31.: K-V 10-18
Déri Múzeum
hír, történelem, Trianon, Újkor, XX. század
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A Déri Múzeum Történeti Tárában található a debreceni múzeumügy leglelkesebb alakjához, Zoltai Lajoshoz írt levelek közel 1500 kézirat-oldalnyi anyaga, melynek feldolgozása jelenleg is zajlik. Ez a levelezés az 1800-as évek végétől Zoltai haláláig, 1939 augusztusáig tartalmaznak rendkívül értékes és érdekes tudományos és egyéb adatokat.
Székely hadosztály

Zoltai a kor kiváló tudósaival, levéltárosaival, könyvtárosaival, múzeumi kollégákkal, írókkal, költőkkel, professzorokkal, egyetemi tanárokkal állt levelezésben
.

Csak néhány név: Alföldi András, Bátky Zsigmond, Czakó Elemér, Déri Frigyes, Fejérpataky László, Győrffy István, Herman Ottó, Imaoka Dzsúicsiró, Arvi Jarventaus, Krúdy Gyula, Lyka Károly, Móra Ferenc, Nyilas-Kolb Jenő, Oláh Gábor, Palotay Gertrúd, Roska Márton, Seemayer Vilibald, Szabó Lőrinc, Takáts Sándor, Varjú Elemér, Zsindelyné Tüdős Klára. Közel háromszáz személytől, cégtől, intézménytől kapott levelei alkotják a sok mappát megtöltő tárgyegyüttest.


Egy köszönő levél a Székely Hadosztály parancsnokától...

A gyászos és gyalázatos dátumhoz, 1920. június 4-hez kapcsolódóan egy katonatiszt egyetlen levelét választottam ki a másfél ezer oldal közül. Ennek a katonatisztnek a nevét sokáig a megszokott elhallgatás fedte és feledtette el. Ám éppen a Déri Múzeum volt az, amelynek 1971-es évkönyvében már szó esik a Székely Hadosztályról és parancsnokáról, szentkereszthegyi Kratochvil Károly (1868-1946) későbbi altábornagyról. A Székely Hadosztály és tisztikara, Kratochvil Károly vezetésével katonai cselekményeket hajtott végre az Erdélybe betörő román csapatokkal szemben, kulcsszerepük volt azok átmeneti feltartóztatásában. A szerveződő katonai alakulat hivatalosan 1919. január 20-án vette fel a Székely Hadosztály nevet és április 26-án tette le a fegyvert Demecsernél.

Zoltai Lajos nagyon sok írását, tanulmányát, könyvét dedikálta és adta ajándékba. Így történhetett ez 1921 elején is, amikor Kratochvilt kinevezték a debreceni katonai körlet és a 6. vegyesdandár parancsnokának Debrecenbe. Zoltai, bár az ő levelét nem ismerjük, feltehetően két önálló kötetét küldte el a frissen kinevezett főtisztnek, aki aztán májusban kelt válaszlevelében köszönte meg a figyelmességet. Kratochvil katonaként sok szállal kötődött Debrecenhez. Ennek is köszönhető, hogy Magyarország jelenleg egyetlen katonai középiskolája Debrecenben az ő nevét vette fel. A levél nem tartalmaz katonai vonatkozású adatokat, egy egyszerű köszönőlevélnek is elkönyvelhetnénk. De a tábornok megfogalmazásából inkább az látszik, hogy őszintén érdekelte Debrecen történelme, valóban elolvasta az ajándékba kapott munkákat.


A levél betűhív átirata:

DEBRECZEN, 921.V/18.
Igen tisztelt múzeum igazgató Úr!

Hálás köszönettel és örömmel fogadtam a két érdekes és értékes, a szép nagy Debrecen és környékét ismertető, kimerítő történelmi hűséggel, Ön által megszerkesztett munkákat.

Nagy érdeklődéssel olvasom őket; a mindennapi zajos életünkben sok dolgot nem veszünk észre - közönbösen megyünk el mellette, pedig néha egy kis kő előtt meg kéne állani - mert nagy történelmi esemény fűződik hozzája.

Becses munkája felhívja ily történelmi helyekre figyelmünket, köszönet és elismerés érte.

Kiváló tisztelettel
őszinte híve

szentkereszthegyi Kratochwil Károlytbk


Ez a kis levél nem tartalmaz nagy fontosságú tényeket, de rávilágít arra, hogy Kratochvil széles érdeklődési körrel rendelkező, magasan képzett és művelt ember volt az embertelen világban. A levél tartalma nem kapcsolódik Trianonhoz, de írója révén mégis fontos kapocs a honvédség, a honvédelem, a hazaszeretet, Erdély és a magyarság valamint az országhatárok kulcskérdéseihez. A tábornokot nem véletlenül nevezték az erdélyiek második Bemnek.


Korompai Balázs történész