2020.08.11.
Déri Múzeum

A fényirda titkai

2020.08.06.
Déri Múzeum

Ékesség az aranykorból

2020.07.30.
Déri Múzeum

Heti egy fürdés

2020.07.22.
Déri Múzeum

Icuka bálozik

2020.07.17.
Déri Múzeum

Érted ég szívem…

2020.07.08.
Déri Múzeum

Kevés játék, sok szidalom

2020.07.07.
Déri Múzeum

A debreceni "Rajzoskola"

2020.07.06.
Déri Múzeum

Jézus vagy Barabás?

2020.07.03.
Déri Múzeum

Mit rejt a város szövete?

Déri Múzeum - Debrecen
A múzeum bejárata
Cím: 4026, Debrecen Déri tér 1.
Telefonszám: (52) 322-207
Nyitva tartás: K-V 10-18
2020.06.09.
Déri Múzeum
hír, történelem, Trianon, Újkor, XX. század
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A Déri Múzeum Történeti Tárában található a debreceni múzeumügy leglelkesebb alakjához, Zoltai Lajoshoz írt levelek közel 1500 kézirat-oldalnyi anyaga, melynek feldolgozása jelenleg is zajlik. Ez a levelezés az 1800-as évek végétől Zoltai haláláig, 1939 augusztusáig tartalmaznak rendkívül értékes és érdekes tudományos és egyéb adatokat.
Székely hadosztály

Zoltai a kor kiváló tudósaival, levéltárosaival, könyvtárosaival, múzeumi kollégákkal, írókkal, költőkkel, professzorokkal, egyetemi tanárokkal állt levelezésben
.

Csak néhány név: Alföldi András, Bátky Zsigmond, Czakó Elemér, Déri Frigyes, Fejérpataky László, Győrffy István, Herman Ottó, Imaoka Dzsúicsiró, Arvi Jarventaus, Krúdy Gyula, Lyka Károly, Móra Ferenc, Nyilas-Kolb Jenő, Oláh Gábor, Palotay Gertrúd, Roska Márton, Seemayer Vilibald, Szabó Lőrinc, Takáts Sándor, Varjú Elemér, Zsindelyné Tüdős Klára. Közel háromszáz személytől, cégtől, intézménytől kapott levelei alkotják a sok mappát megtöltő tárgyegyüttest.


Egy köszönő levél a Székely Hadosztály parancsnokától...

A gyászos és gyalázatos dátumhoz, 1920. június 4-hez kapcsolódóan egy katonatiszt egyetlen levelét választottam ki a másfél ezer oldal közül. Ennek a katonatisztnek a nevét sokáig a megszokott elhallgatás fedte és feledtette el. Ám éppen a Déri Múzeum volt az, amelynek 1971-es évkönyvében már szó esik a Székely Hadosztályról és parancsnokáról, szentkereszthegyi Kratochvil Károly (1868-1946) későbbi altábornagyról. A Székely Hadosztály és tisztikara, Kratochvil Károly vezetésével katonai cselekményeket hajtott végre az Erdélybe betörő román csapatokkal szemben, kulcsszerepük volt azok átmeneti feltartóztatásában. A szerveződő katonai alakulat hivatalosan 1919. január 20-án vette fel a Székely Hadosztály nevet és április 26-án tette le a fegyvert Demecsernél.

Zoltai Lajos nagyon sok írását, tanulmányát, könyvét dedikálta és adta ajándékba. Így történhetett ez 1921 elején is, amikor Kratochvilt kinevezték a debreceni katonai körlet és a 6. vegyesdandár parancsnokának Debrecenbe. Zoltai, bár az ő levelét nem ismerjük, feltehetően két önálló kötetét küldte el a frissen kinevezett főtisztnek, aki aztán májusban kelt válaszlevelében köszönte meg a figyelmességet. Kratochvil katonaként sok szállal kötődött Debrecenhez. Ennek is köszönhető, hogy Magyarország jelenleg egyetlen katonai középiskolája Debrecenben az ő nevét vette fel. A levél nem tartalmaz katonai vonatkozású adatokat, egy egyszerű köszönőlevélnek is elkönyvelhetnénk. De a tábornok megfogalmazásából inkább az látszik, hogy őszintén érdekelte Debrecen történelme, valóban elolvasta az ajándékba kapott munkákat.


A levél betűhív átirata:

DEBRECZEN, 921.V/18.
Igen tisztelt múzeum igazgató Úr!

Hálás köszönettel és örömmel fogadtam a két érdekes és értékes, a szép nagy Debrecen és környékét ismertető, kimerítő történelmi hűséggel, Ön által megszerkesztett munkákat.

Nagy érdeklődéssel olvasom őket; a mindennapi zajos életünkben sok dolgot nem veszünk észre - közönbösen megyünk el mellette, pedig néha egy kis kő előtt meg kéne állani - mert nagy történelmi esemény fűződik hozzája.

Becses munkája felhívja ily történelmi helyekre figyelmünket, köszönet és elismerés érte.

Kiváló tisztelettel
őszinte híve

szentkereszthegyi Kratochwil Károlytbk


Ez a kis levél nem tartalmaz nagy fontosságú tényeket, de rávilágít arra, hogy Kratochvil széles érdeklődési körrel rendelkező, magasan képzett és művelt ember volt az embertelen világban. A levél tartalma nem kapcsolódik Trianonhoz, de írója révén mégis fontos kapocs a honvédség, a honvédelem, a hazaszeretet, Erdély és a magyarság valamint az országhatárok kulcskérdéseihez. A tábornokot nem véletlenül nevezték az erdélyiek második Bemnek.


Korompai Balázs történész