2020.05.31.
Budapest Főváros Levéltára

Ti voltatok az ifjúság, Üllői-úti fák...

2020.05.27.
Budapest Főváros Levéltára

Kapások, vincellérek... no meg a hegymester

2020.05.17.
Budapest Főváros Levéltára

Luxuslakások 1911-ből

2020.05.07.
Budapest Főváros Levéltára

Zichy Mihály, aki hatszor végrendelkezett

2020.04.28.
Budapest Főváros Levéltára

Egy eltűnt mulatónegyed: Konstantinápoly Budapesten

2020.08.06.
Jósa András Múzeum

Klímaváltozások - már a kései újkőkorban is

2020.08.06.
Déri Múzeum

Ékesség az aranykorból

2020.07.30.
Déri Múzeum

Heti egy fürdés

2020.07.30.
Hatvany Lajos Múzeum

Hatvannak köze nincs az 59-hez

Budapest Főváros Levéltára - Budapest
Cím: 1139, Budapest Teve utca 3-5.
Telefonszám: (1) 298-7518
2020.05.07.
Budapest Főváros Levéltára
festészet, hír, hírességek, képzőművészet, Zichy Mihály
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A 19. századi magyar grafika kiemelkedő alakját, Zichy Mihályt (Zala, 1827 – Szentpétervár, 1906) sokunk diákként ismeri meg Arany János balladáihoz vagy Madách Imre Az ember tragédiájához készült illusztrációin keresztül.
Zichy Mihály
A híres művész élete nagyobb részét nem Magyarországon élte le. 1848 januárjában az orosz cár öccse, Mihály nagyherceg lányának rajztanáraként Szentpétervárra érkezik. 1874-ig a cári udvarban szolgál. Hosszabb párizsi tartózkodás után 1883-ban végleg visszatér Szentpétervárra, ott hal meg 1906. febr. 28-án. Március 17-én a budapesti Fiumei úti temetőben helyezik örök nyugalomra.

Kevesen tudják, hogy Budapest Főváros Levéltára őrzi Zichy végrendeleteit, amelyek fontos életrajzi adalékokkal szolgálnak. Szentpétervárra érkezése után röviddel feleségül vette Alexandra Nyikolajevna Jersovát, akitől négy gyermeke született. Családját 1866-ban zalai családi birtokára költözteti, ettől kezdve ritkán találkoznak, utolsó alkalommal 1877-ben. Ekkor, augusztus 5-én végrendelkezik Budapesten a Pannónia szállodában Görgei István közjegyző előtt: magyarországi ingó és ingatlan vagyonát egyenlő arányban osztja el gyermekei között.

Öt további végrendeletét Szentpéterváron fogalmazta, négyet németül, egyet oroszul. Az elsőt 1883. máj. 7-én a Hotel Európában veti papírra, mielőtt elutazna Moszkvába, hogy albumban örökítse meg III. Sándor cár koronázási szertartását. A hotelszobában lévő ingóságait az őt Párizsba is elkísérő, háztartását vezető Pauline Baratte-re hagyja. Az 1885. júl. 22-i végrendeletét a finnországi, annak megerősítését (1886. márc. 17.) a krími utazása (mindkettő a cár kíséretében) előtt írja meg: szentpétervári lakása berendezését és ott lévő ingóságait tanítványa, Anna Guszeva örökli. Ezt erősíti meg 1898. aug. 24-én, majd egy szentpétervári közjegyző előtt 1899. szept. 25-én tett orosz nyelvű végrendeletben is. Zichy az iratokat megküldi az Osztrák–Magyar Monarchia szentpétervári konzuljának, aki ezeket megőrzi és a festő halála után Magyarországra küldi, ahol 1906. máj. 10-én az összes okirat hátoldalára rákerül a kihirdetésről szóló záradék.

Annak vizsgálata, hogy milyen szerepet játszottak az említett nők Zichy életében, egy következő tanulmány feladata.


Toma Katalin