2022.01.03.
Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiosztották a 2022. évi Térey-ösztöndíjakat

2021.05.02.
Petőfi Irodalmi Múzeum

Újranyit a Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményei

2021.04.08.
Petőfi Irodalmi Múzeum

Ringer István kapja az idei MúzeumCafé Díjat

2022.01.17.
Móra Ferenc Múzeum

Téli szünet Szegeden

2022.01.15.
Ady Endre Emlékmúzeum

Megújult az Ady Emlékmúzeum

Petőfi Irodalmi Múzeum - Budapest
© Petőfi Irodalmi Múzeum<br>A múzeum épülete
Cím: 1053, Budapest Károlyi u. 16.
Telefonszám: (1) 317-3611
Nyitva tartás: K-V 10-18
2016.12.22.
állás, hír, irodalom, irodalomtörténész, könyvbemutató, rendezvény
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A magyar irodalom egyik legolvasottabb írója, Rejtő Jenő (1905-1943) életéről igen kevés pontos adat állt rendelkezésre a legutóbbi időkig. Egzakt életrajz helyett szájhagyomány útján terjedő-terebélyesedő legendárium, no meg a könyveiből vett számtalan idézet vitte hírét szerteszét a magyarul olvasók táborában. És majdhogynem ez jellemezte a hivatalosságot is: ismertségéhez képest mérhetetlenül elhanyagolta az irodalomtudomány, a halála óta eltelt bő 7 évtized alatt alig született komolyan vehető szakmunka írásművészetéről. Eme "hallatlan és tarthatatlanul áldatlan" állapoton fordít egyet Thuróczy Gergely A megtalált tragédia. Rejtő Jenő emlékére c. kötete. A Petőfi Irodalmi Múzeum kutatója immáron egy második munkában tárja fel irodalmunk rendhagyó alakjának életrajzát, tragikus sorsát, munkásságát (elsőképp tavaly Az ellopott tragédia. Rejtő Jenő-emlékkötet jelent meg).
A megtalált tragédia
A kismonográfiával felérő bevezető tanulmányt eleddig publikálatlan írások, korjellemző ritka képanyag (fotók és dokumentumok, kéziratok, első kiadások borítórajzai, színházi plakátok stb.) és bibliográfia egészítik ki. A cél egyértelmű: rendet vágni a Rejtő köré szövődött legendáriumban, minél több konkrétummal és ténnyel vértezve mutatni be írót és embert, a pesti ponyva aranykorának zsenijét. A Perczel Olivér levéltáros által jegyzett tanulmány a Reich-család életének kevésbé ismert mozzanatait tárja föl, beleértve a pusztulását okozó "gyilkos újságcikk" nyomán indított rágalmazási peranyagot. (A zsidótörvények okán munkaszolgálatra hurcolt Rejtő-Reich Jenő holtában sem nyerhette vissza becsületét.)

A számos újdonságot tartalmazó szövegközlések sorában éppúgy olvashatjuk Rejtő fiatalkori verseit, mint kevésbé ismert újságcikkeit, valamint egyik utolsó (hagyatékból publikált!) kalandos kisregényét: Konzílium az őserdőben. Az író első, nyomtatásban megjelent műve (Fizetni!) újabb árnyalattal gazdagítja a Rejtő-paletta élénk színeit: a komor tónusú novellában még nyoma sincs a pesti humornak, kabarénak vagy légiós-trópusos egzotikumnak, amiképp a versekben sem - Rejtő indulásakor igazán "komolyan" gondolta az irodalmat... A féltucatnyi, mindeddig kiadatlan Rejtő-szöveg közreadását gondos filológiailag munka előzte meg: az eredeti szerzői szándék tiszteletben tartásával kerülnek a nagyközönség elé, az alkotói munkafolyamat (húzások, módosítások) jelölésével.

Az irodalmi kuriózumok közreadására szakosodott, frissen indult Szépmíves kiadó kitűnő munkát végzett: a szépen kivitelezett, nyomdailag is igényes, keménytáblás/papír védőborítós, majd' 400 oldalas nívós könyv használatát tudományos jegyzetanyag, képmelléklet, irodalomjegyzék és névmutató könnyíti meg. Ráadásképp a kötet szerzője összeállította a mindezideig legteljesebb Rejtő-bibliográfiát: az író életében megjelent publikációi, posztumusz közreadások, korai/fontosabb/hasonmás újraközlések, róla szóló válogatott híradások. A magyar irodalomtörténet-írás egy nagy adósságából kanyarít le jókora szeletet a Rejtő-rajongók és a szűkebb értelemben vett irodalmár szakma figyelmére egyaránt számot tartó kötet.


A kötet fülszövege:

A Tudományos Intézet esszéistája gúnyosan kiált a vasárnapi mellékletben: „Nem tudnak védekezést az elharapódzó ponyvairodalom ellen? Adják ki a széles néprétegek számára olcsón Gustav Bahr mindenki számára izgalmas művét: »Sextánssal a fényévek és sectorok imagináriusain át a kozmikus rendszer és az oceanobiográfia relációinak nyomában, a differenciális integrálrendszerben.« Ez beadná a kulcsot mindenféle cowboy- és kalandorregényeknek! És üdvös népnevelő hatása is volna.” (Piszkos Fred közbelép)

Rejtő mint a ponyvaellenes küzdelem élharcosa, aki egyszersmind a magyar ponyvaírás és a pesti humor csúcsa, az önirónia halálba gáncsolt lovagja? Akiről annyi sztori forog közszájon – a legtöbbet nem támasztja alá tényanyag –, hogy úgyszólván nincs is életrajza, csupán legendáriuma… Talán egyetlen más magyar művészről sem született oly sok biográfiai anekdota, mint róla. Na-de-majd-és – most! A számos kiadatlan, kisebb terjedelmű Rejtő-szöveget, levéltári dokumentumot, sajtómegjelenést és fotót tartalmazó emlékkötet egyik legnagyobb szenzációja a hagyatékból előkerült komplett kisregény (Konzílium az őserdőben), de mellette helyet kapnak fiatalkori versei és elfeledett cikkei. A gazdag képanyagot is tartalmazó, exkluzív kötetet az eddigi legteljesebb Rejtő-bibliográfia teszi teljessé.


Tartalomjegyzék:

I. ELÖLJÁRÓBAN

II. REJTŐ JENŐ ALKOTÓI PÁLYAKÉPE (Thuróczy Gergely): Család-faggató, A kezdet – kamaszversek, napló, szerelmi és kioktató levelek, Útkeresés idehaza: iskolák, riporter-próbálkozás, színitanoda, Nyugati kalandozás, ponyva-Nyíladozás, Bulvárlap-kísérlet: Nagykörut, Öngyilkos a kabaréfronton, Az „operettenthetetlen” librettista, Filmes villámkarrier, A zsurnaliszta, Néminemű magánélet, Versek és sírfeliratok, Tízfilléres kezdetek (avagy: regény a talpán), Konzílium a Halálszigeten – két ismeretlen kisregény(részlet), Metaponyvák (világvárosi négerek vadhajtásai), Műfordítói mellékes Mülleréknél, Pengős regénymennyország, A cowboylégiós és epigonistái, A reciklált ponyvazseni, Szakíts, ha (b)írsz!, Perben, haragban, Az esélytelenek légiója – munkaszolgálat, 14 karátos ponyvautóélet, A Rejtő-hagyaték sorsa

III. REICH JENŐ FIATALKORI VERSEIBŐL: Finita la Comédia, Az új dalokhoz, Elmulás, Temetőben, Extázis, Kábulat, Nő. II-ik Rapszódia, Világromlás, A gyár

IV. ÖNÉLETRAJZ (1927. JÚLIUS 25.)

V. SZÖVEGKÖZLÉSEK I. (ÚJSÁGCIKKEK)
A Piszkos Fred atyja nem perelhet minket, Bécsi beszámoló, Mi marad belőlünk?, Magunk között... 1-2., „Szomorú vasárnap”, Bábeli napló

VI. SZÖVEGKÖZLÉSEK II. (NOVELLÁK): Kísérleti nyulak, Központi ügyelet, Fizetni!, Minden csak komédia, Doktor Bakó, Milánó és a milánói vásár/Fiera di Milano, Miss Halhatatlan. Filmterv, Konzílium az őserdőben

VII. LEVÉLTÁRI NYOMOZÁS A REJTŐ-ÜGYBEN (Perczel Olivér)

KÉPMELLÉKLET

REJTŐ JENŐ NYOMTATÁSBAN MEGJELENT MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA (Thuróczy Gergely)

IRODALOMJEGYZÉK – FELHASZNÁLT IRODALOM

NÉVMUTATÓ


(Thuróczy Gergely: A megtalált tragédia. Rejtő Jenő emlékére; Szépmíves-PIM, Bp., 2016, 384 o., Képes emlékezet sorozat, 4990 Ft)
Thuróczy Gergely irodalmi muzeológus