2023.11.30.
Óbudai Múzeum

Elfeledett nemzetiség nyomában

2023.11.30.
Dubniczay-palota - Művészetek Háza

Kulturális eseménykiajánló

2023.11.28.
Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzen

Új bányamentő-készülékek is várják majd az érdeklődőket a skanzenben

2023.11.07.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Hiteles múzeumi variációk és arany süni vándordíj átadó

2015.04.29.
Pulszky Társaság
díjak, hír, kultúrpolitika
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
2015. április 24-én a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében tartotta éves közgyűlését a Magyar Múzeumi Egyesület. A jegyzőkönyvvezető, a hitelesítő és a szavazatszámláló bizottság megválasztása, a napirend elfogadása után immár hagyományosan a Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díjak átadásával folytatódott a rendezvény, amelyen közel százan vettek részt.
Kecskeméti Tibor
A Társaság választmányának döntése alapján a 2015. évi Pulszky Ferenc-díjat dr. Kecskeméti Tibor kapta mintegy hat évtizedes, a természettudományi muzeológiai feladatkörök minden területén kiemelkedő és maradandó értékeket létrehozó munkásságáért, különös tekintettel a teljes hazai muzeológiára kiterjedő szakmai, közéleti tevékenységére.

Pulszky Károly-díjban részesült Bogdán Melinda, az OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum muzeológusa, aki 14 éve dolgozik az intézményben, emellett 2006 óta a Pannonhalmi Főapátság fotótárának szakai tanácsadója. Tudományos kutatómunkáját, kiállítási kurátori feladatait, szervező, ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai tevékenységét egyaránt a tudatosság, elkötelezettség jellemzi.

Ugyancsak Pulszky Károly-díjat kapott Török Róbert, aki az elmúlt hét évben rendkívüli munkabírással és szorgalommal, kiváló szervezési képességekkel kitartó és következetes szakmai elkötelezettséggel szolgálta első munkahelye, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum érdekeit, miközben tudományos tevékenysége is jelentős volt.

A jelenlévők meghallgatták és nagy tapssal fogadták a tavaly Pulszky Ferenc-díjban részesült Bodó Sándor előadását a Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelete és a nemzetiségi kérdés témakörében. 

Matskási István tiszteletbeli elnök a jelölő bizottság nevében előterjesztette a választmány, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság tagjaira és póttagjaira szóló jelölést. Miután a közgyűlés a jelöltlistákat elfogadta, Deme Péter leköszönő elnök fűzött néhány megjegyzést a 2014. évi szakmai és közhasznúsági beszámolóhoz, valamint a 2125. évi munkatervhez és költségvetési tervezethez (ezek olvashatók a Társaság honlapján). Jóváhagyásukat követően került sor a titkos szavazásra.

Ebéd után az életpálya kérdéskörének megvitatásával folytatódott a közgyűlés munkája, Zomborka Márta vezetésével. Népessy Noémi a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján készült diagramokat mutatta be, hangsúlyozva az egész statisztikai rendszer bizonytalanságát és az intézmények által szolgáltatott adatok ellenőrzésének szükségességét, Matskási István pedig azokat a legfontosabb kérdéseket sorolta fel, amelyek megválaszolása elengedhetetlen egy amúgy is nehezen kialakítható életpálya-modell kidolgozásához.

A bevezetőket követő vitában, amelyben többek között szót kapott Földiák András, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Szvitek Róbert, a Magyar Múzeumi Történész Társulat titkára, számos kérdőjelet és megközelítést vázoltak fel a résztvevők. Ezek közül kiemelésre érdemes, hogy a muzeális intézmények szakmai szempontból és méret szerint is rendkívül szegmentáltak, ami nagyon megnehezíti az egész területre érvényes rendszer kialakítását (arról nem is szólva, hogy ha a közgyűjteményekre vagy akár az egész kulturális területre terveznének egységes struktúrát). A bérrendezés legalább olyan fontos, mint az életpálya-modell kialakítása, hiszen évek óta lényegében mozdulatlan a bértábla éppen úgy, mint a tényleges fizetések. Egyetértés volt abban, hogy a muzeológiai ismeretek oktatásának csak a szakismeretek megszerzése után van értelme, s abban is, hogy az életpálya minden, ezen a területen dolgozó munkavállalóra ki kell terjedjen. Az elhangzottakat a témával foglalkozó munkacsoport a további munka során fogja tudni hasznosítani.

Miután a választmányra leadott szavazatok számlálása elhúzódott, a testület nem tudta megválasztani a tisztségviselőket, az elnökséget. Erre egy későbbi időpontban összehívott ülésen kerül sor.