Eseménynaptár
2021. január
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2021.01.13. - 2021.01.13.
Budapest
2021.01.09. - 2021.01.09.
Budapest
2021.01.08. - 2021.01.08.
Budapest
2021.01.06. - 2021.01.06.
Budapest
2020.12.29. - 2020.12.29.
Budapest
2020.12.19. - 2020.12.19.
Budapest
2020.12.17. - 2020.12.17.
Zalaegerszeg
2020.12.15. - 2020.12.15.
Budapest
2020.12.13. - 2020.12.13.
Budapest
2020.12.11. - 2021.06.27.
Budapest
2020.11.27. - 2021.08.31.
Szombathely
2020.11.25. - 2021.01.03.
Budapest
2020.11.22. - 2020.12.31.
Hódmezővásárhely
2020.11.22. - 2021.03.28.
Hódmezővásárhely
2020.11.18. - 2021.01.02.
Budapest
2020.11.11. - 2021.01.02.
Budapest
2020.11.10. - 2020.12.18.
Kecskemét
2020.11.10. - 2020.12.10.
Budapest
Beadási határidő: 2021.01.31.
Pályázhatnak: amatőr és önkéntes, helyi gyűjtők
Kiíró: 
Magyar Néprajzi Társaság, Néprajzi Múzeum
felhívás, néprajz
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A Magyar Néprajzi Társaság 2020. június 1-én gyűjtőpályázatot hirdet. A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok összegyűjtésére, mentésére irányul. A pályázat célja, hogy a néprajzi tudást nagyon részletes dokumentációval, esetleg mélyebb elemzéssel (nem kötelező) és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, azokat a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában elhelyezze, kiválasztás esetén a Tradíció Magazinban közzétegye, és ekképpen a további kutatásokat elősegítse, az utókor számára megőrizze.

A pályázaton az amatőr és önkéntes, helyi gyűjtők eredeti gyűjtéseikkel vehetnek részt, továbbá egyaránt nagy örömmel fogadjuk az okleveles néprajzkutatók forrásközléseit és értelmezett eredeti gyűjtésüket .


A megpályázható hat témakör:


Agnus Dei – Az Oltáriszentség tisztelete Kárpát-medence magyar nyelvterületén

Körmenetek, Oltáriszentség tisztelete, ájtatosságok, szentségi énekek dokumentálása, legfőképpen fotón, filmen és hozzá szövegközreadással, az énekeket hangzó anyagon. A témához kötődő tárgyi eszközök (pl. textilek) és szokások, társadalmi jelenségek, aprónyomtatványok összegyűjtése, dokumentálása.

(Elméleti és módszertani útmutató, szakirodalmi ajánlás külön linken: www.neprajzitarsasag.hu)


„Így olvasunk mi!” Az Olvasás néprajza

E rendkívüli pályázati témát a járvány okozta karanténra való tekintettel írjuk ki. A Tradíció pályázat IX. fordulója témájaként már megjelent az olvasás néprajzának gyűjtésére szóló felhívásunk. Most az éves pályázatunkban is lehetőséget szeretnénk biztosítani régi és új gyűjtőinknek az olvasási szokások és módok bemutatására, pályamű benyújtására. Gyűjtsük össze és írjuk le „Hogy olvasunk mi?” Az olvasás az egyik legemberibb képességünk! A mai és reális olvasási szokások összegyűjtése, leírása (esetleg elemzése) a legjobb pályamű téma. Ha például Ön a krimit, vagy az internetes böngészést kedveli, arról számoljon be. Várunk pályaműveket mások (egyén vagy csoport) olvasási szokásairól, minden olvasáshoz kapcsolódó szokásról, tárgyi kellék bemutatásáról, a jelenben és a múltra vonatkozóan egyaránt ‒ időkorlát nélkül. Pályázhatnak tanulók, pedagógusok, szülők, fiatalok és felnőttek az olvasás 21. századi új eszközeinek (mint például táblagép és e-olvasó) a mindennapjainkban való használatával, gazdagon dokumentálva. A pályázás további részleteit és kategóriáit a borító beloldalán olvashatják el.


Emlékezünk!

A történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás). A katonaélet (I. és II. világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók), visszaemlékezések családi történetekre, családi források felkutatása.


Kézművesség és tárgyalkotás

Kézművesség, mesterségek, tárgyalkotás körében a mesterek technikáinak, műhelyeinek részletes és pontos dokumentálása, tárgyalkotási módszereik, árképzésük, eszközkészletük, motívumaik és a tárgyak funkciójának bemutatására irányuló pályaművek.


Kortárs folklór jelenségek

Napjaink igaztörténetei, modern mondái, hiedelmei (álomtörténetek, álommagyarázatokat, rém- és kísértettörténeteket, képtelen történeteket, stb.), napjaink viccei, megváltozott formában élő és új keletű népszokásai, így különösen az emberélet fordulóihoz kapcsolódók: születés, leány- és legénybúcsú, lakodalom, temetés, halottkultusz; intézményekhez kapcsolódók: óvoda, iskola, céges bulik, csapatépítő rendezvények; a vallási ünnepek új formái: karácsony, húsvét, pünkösd; a média és a tömegkultúra közvetítette új formák: Valentin-nap, Halloween. Az internet, a közösségi oldalak, az email és az sms folklórja, anti-proverbiumok (közmondások kifordításai, átértelmezései), falfirkák, tag-ek (grafitti aláírások), politikai és sport jelszavak, indulók, mondókák; továbbá napjaink öltözködési, viseleti szokásainak folklór jelenségei. A nemek folklórja. A nők haj- és ékszerviselése, a tetoválás és piercingeket leíró pályaművek.


Szabadon választott

Az anyagi kultúrának bármely témája, így a gazdálkodás, építkezés, lakáskultúra, viselet, táplálkozás, étkezési szokások. A folklór bármely témája, így a népszokások, néphit, népi vallásosság, játékkultúra, népköltészet, élő népművészet, népzene és néptánc. A társadalomnéprajz bármely témája, így a hagyományos és változó, megújuló közösségek, kiscsoportok, korcsoportok régen és ma. A hon- és népismereti, néprajzi oktató-nevelő munka tapasztalatai és jó gyakorlatai az óvodától a középiskoláig.


További információk:


E-mail: tradiciopalyazat@gmail.com

A témakörökhöz ajánló bibliográfiával kiegészített részletes tájékoztatás olvasható a www.neprajzitarsasag.hu weboldalon a Tradíció menüpont alatt!