2020.07.05.

2020.07.03.

2020.07.03.
Tomory Lajos Museum

2020.07.03.
Hungarian National Museum

2020.07.03.
Déri Museum

2020.07.03.

2020.07.03.

2020.07.02.

2020.07.02.
Ferenc Erkel Museum

2020.07.02.

2020.07.02.
Hatvany Lajos Museum

2020.07.02.
Baranya County Museum Authority - Janus Pannonius Museum

2020.07.02.
András Jósa Museum

Nagykáta Region House - Nagykáta
Nagykáta Region House
Address: 2760, Nagykáta Jászberényi út 92.
Phone number: (29) 440-202