2020.11.17.
Déri Múzeum

Gonosz férj és erőszakos feleség

2020.10.28.
Déri Múzeum

Denártól a Bitcoinig

2020.10.26.
Déri Múzeum

A gyilkos oroszlánfej

2020.10.25.
Déri Múzeum

A köpönyegforgató brigadéros

2020.10.14.
Déri Múzeum

Holtteste 15 évig feküdt temetetlenül

2020.10.11.
Déri Múzeum

Előnyös házasság, kitűnő borok

2020.08.20.
Déri Múzeum

Egy világpremier emlékezete

2020.08.19.
Déri Múzeum

Megnő, kicsi lesz, három feje lesz…

Déri Múzeum - Debrecen
A múzeum bejárata
Cím: 4026, Debrecen Déri tér 1.
Telefonszám: (52) 322-207
Nyitva tartás: Ideiglenesen zárva.
2020.10.28.
Déri Múzeum
1848, hír, történelem, Újkor, XIX. század
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Az ifjú Zichy Antónia és a fiatal gróf 1833 decemberében, egy pozsonyi estélyen találkoztak először, és azonnal egymásba szeretettek. Batthyány szinte rögtön meg is kérte a 17 éves lány kezét, aki igent mondott.
Moritz Michael Daffinger: Zichy Antónia
Az 1934-ben megtartott esküvő után a szerelmesek bebarangolták Nyugat-Európa legszebb tájait: Itáliát, Franciaországot, Bajorországot, Svájcot. Hazatérésük után Ikervárott (Vas vármegye) telepedtek le, de a téli időszakokat rendszeresen Pesten töltötték. Frigyükből öt gyermek született, de csak hárman élték meg a felnőttkort: Emília, Ilona és Elemér.


Múzsa és politikai segítőtárs

A házaspár aktív társasági életet élt, rendszeresen tartottak fogadásokat, bálokat és művészeti esteket. Emellett Batthyány Lajos egyre nagyobb közéleti szerepet is vállalt, így 1839-től politizálni kezdett. Mint minden eseteben, most is élvezte felesége feltétlen támogatását, hiszen Antónia nem csak mint hitves állt mellette, hanem mint múzsa és politikai segítőtárs is. Ahogyan a gróf fogalmazott: „A hazaszeretet felgerjesztésére minden veszélyeztetett nemzetnél hathatós eszköznek tapasztaltatott a nőnem ösztönzése; hogy ez nálunk is mennél elébb fogja fel e dicső szerepet, iparkodni fogunk.” 

Zichy Antónia valóban mindent megtett a szeretett férfi karrierjéért: „Látványosan tüntetett férje politikai nézetei mellett az országgyűléseken éppúgy, mint a színházakban vagy a bálokban. Támogatta a honi gazdasági kezdeményezéseket, rendszeresen adakozott jótékony célokra, a negyvenes években pesti szalonja a társadalmi élet központja lett, ahol gyakran megfordult például Vörösmarty Mihály is. Hugával, gróf Károlyi Györgynével lelkes támogatói voltak a Védegyletnek is. Magyarul beszéltek, itthon készült magyar ruhákban jártak, a bálokon magyar zenére táncoltak. Az ifjúság rajongott értük, személyiségük még az arisztokratákat nem kedvelő Petőfi Sándort is ámulatba ejtette, „tündérvirágnak” nevezve a grófnőket.”

Batthyány Lajos pályája – jelentős mértékben feleségének köszönhetően – egyre feljebb ívelt. Reformpolitikája idővel beérett, és 1848. március 17-én V. Ferdinánd őt nevezte ki miniszterelnöknek. Sajnos elképzeléseit nem tudta érvényesíteni az uralkodóval szemben, így október 2-án lemondott.


A kivégzés előtt egy tőrt csempészett be hitvesének...

Mikor 1849 januárjában őrizetbe vették, felesége hűségesen mellette maradt. Zichy Antónia mindent megtett, hogy férjét ne végezzék ki, azonban a számtalan kérvény és könyörgés ellenére kimondták a halálos ítéletet. Ezután csak annyit tehetett, hogy egy tőrt csempészett be férjének, hogy a megalázó akasztást elkerüljék. Batthyánynak ezzel a fegyverrel sikerült úgy megsebeznie a nyakát, hogy a kivégzést kénytelenek voltak golyó által végrehajtani 1849. október 6-án.

Zichy Antónia soha nem bocsátotta meg a Habsburgoknak férje halálát. „Bárhol megjelent, az az önkényuralom elleni tiltakozásnak számított, gyakran megéljenezték a mártír miniszterelnök özvegyét. […] Élete végéig viselte a fekete gyászruhát, leveleit pedig így írta alá: Gróf Batthyány Lajos özvegye.”  (Máthé Zsuzsa: A legtiszteltebb honleány - Zichy Antónia grófnő, Batthyány Lajos hitvese c. publikációból, www.kepmas.hu)

A mindenki által tisztelt és szeretett grófnő 1888-ban hunyt el. Végrendelete értelmében férje mellett helyezték örök nyugalomra, s a tőle kapott búcsúlevelet a szívére helyezték, hogy örökre vele legyen.


Miniatűr festmény Zichy Antóniáról

A Déri Múzeum Szomolányi gyűjteményében található egy miniatűr festmény, mely Zichy Antóniát, a mártírhalált halt miniszterelnök, Battyhány Lajos forrón szeretett hitvesét ábrázolja.

A Zichy Antóniát ábrázoló műtárgy az 1840-es években készült és a Biedermeier-kor jellegzetes stílusjegyeit viseli magán. Készítője: Moritz Michael Daffinger.

Kovács József Dénes történész – főmuzeológus