Eseménynaptár
2017. december
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017.12.15. - 2017.12.15.
Budapest
2017.12.14. - 2017.12.14.
Budapest
2017.12.14. - 2017.12.14.
Budapest
2017.12.14. - 2017.12.14.
Kecskemét
2017.12.13. - 2018.02.11.
Budapest
2017.12.13. - 2018.02.11.
Budapest
2017.12.13. - 2017.12.14.
Budapest
2017.12.13. - 2018.02.11.
Budapest
2017.12.08. - 2018.04.01.
Budapest
2017.12.08. - 2018.02.25.
Győr
2017.12.08. - 2018.03.31.
Tatabánya
2017.12.07. - 2018.01.13.
Budapest
2017.12.07. - 2018.02.17.
Szombathely
2017.12.06. - 2018.01.28.
Budapest
2017.12.06. - 2018.01.28.
Budapest
2017.12.06. - 2018.01.28.
Budapest
2017.12.05. - 2018.01.05.
Tokaj
2017.12.05. - 2017.12.22.
Kecskemét
2017.11.01. - 2018.03.31.
Mosonmagyaróvár
2017.10.27. - 2017.12.21.
Ebes
Beadási határidő: 2017.08.15.
Kiíró: 
Hagyományok Háza
szakmai felhívás
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Hagyományok Háza a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hagyományok Háza Főigazgatóság műszaki szakalkalmazott mb. üzemeltetési főosztályvezető munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Budapest, 1011 Budapest, Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja az intézmény vagyongazdálkodási, informatikai és üzemeltetési tevékenységét. Ennek keretében: • Az intézmény hatékony, gazdaságos és eredményes vagyongazdálkodási, informatikai és üzemeltetési feladatellátásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. • Az intézmény működtetéséhez tartozó beruházási, felújítási, karbantartási és beszerzési tervek naprakészen tartása, a végrehajtás előkészítése döntéshozatalra, lebonyolítás szervezése, végrehajtás ellenőrzése. • Az irányított tevékenységi körhöz kapcsolódó ügyviteli folyamatok kidolgozása, belső szabályzatok elkészítése, naprakészen tartása és előterjesztése vezetői jóváhagyásra. • Az irányított tevékenységi körhöz tartozó kötelezettségvállalások, vagyoni jogot vagy kötelezettséget érintő megállapodások műszaki szakmai tartamának elkészítése, részvétel az irányított tevékenységi körhöz tartozó közbeszerzési eljárások előkészítésében, lefolytatásában. • Az irányított tevékenységi körhöz tartozó költségvetés előkészítése, külső-belső adatszolgáltatások, statisztikák elkészítése • Az intézmény belső szabályzataiban meghatározott szervezeti egységek közvetlen vezetői irányítása és ellenőrzése, ráruházott munkáltatói és aláírási jogosultságok gyakorlása. • Felelős az intézményi működést és szakmai feladatellátást szolgáló épületek, gépek, berendezések, működőképes állapotáért, az intézményi feladatellátás zavartalan működéséért. • Felelős a zavartalan feladatellátását biztosító informatikai hálózat kiépítéséért, működtetéséért, az adat- és információ biztonságért. • Felelős az általa irányított tevékenység mindenkor hatályos jogszabályi és belső szabályzatok szerinti végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, műszaki végzettség,/ gazdasági,
Haladó szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Költségvetési intézményben intézmény üzemeltetési, beruházási területen szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság,
Erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Informatikai alapú épületgépészeti rendszerek gyakorlati ismerete,
Felsőfokú informatikai mérnöki végzettség vagy épületgépészeti mérnöki végzettség,
Közbeszerzés referensi végzettség, közbeszerzési tapasztalat,
5.000 nm-t meghaladó alapterületű ingatlan üzemeltetésében szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Kiváló döntési képesség, kiemelkedő szervező, vezető, kommunikációs és tárgyalóképesség,
Munkakörének ellátásához szükséges jogszabályok és előírások, alkalmazásának képessége,
Az Államháztartás gazdálkodási folyamatainak átlátása,
Rendszerszemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
Releváns szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz,
Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Mesterné Jávori Virág gazdasági igazgatói asszisztens részére a gazdig@hagyomanyokhaza.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő-elektronikus úton határidőben érkezett pályázati eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Hagyományok Háza Honlapja - 2017. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat elektronikusan meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc vagy pdf formátumban; megengedett méret legfeljebb 2 MB).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.