2020.05.29.
Jósa András Múzeum

A dekoratív szarmata hölgyek viselete

2020.05.29.
PIM - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Trendi estélyi és báli viseletek 1864-ből

2020.05.29.
Szépművészeti Múzeum

Császárnénak szánták...

2020.05.29.
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - Rippl-Rónai Múzeum

Középkori szerelmi gyűrű

2020.05.29.
Déri Múzeum

Nappal sportos, éjjel kacér

Tarisznyás Márton Múzeum - Gyergyószentmiklós
A múzeum épülete
Cím: 535500, Gyergyószentmiklós str. Rákóczi 1. / Rákoczi Ferenc út 1.
Telefonszám: (266) 365-229
Nyitva tartás: V.1-X.15.: K-P 9-17, Szo-V 10-17
X.16-IV.30.: K-P 9-17, Sz-V csak előzetes bejelentkezéssel
A jelenlegi gyűjteményeink alapjait az 1950-es évek elején kezdték letenni olyan lelkes, nagyrészt gyergyói értelmiségiek és művészek, akik teljes odaadással felkarolták a múzeumalapítás gondolatát. Dr. Csiby Andor, Bálint Ákos, Karácsony János mellett ott találjuk Vámszer Gézát, Kovács Dénest, akik Kolozsvárról és Marosvásárhelyről több ízben támogatták a gyergyói múzeum létrehozásának folyamatát. A nagyérdemű múzeumszervezőkhöz csatlakozik a fiatal történész-hallgató Tarisznyás Márton (1927-1980), aki élete végéig szolgálta és vezette a múzeumot, szenvedélyesen gyűjtötte a gyergyói nép múltjára vonatkozó anyagot, amelyet szakszerűen feldolgozott, kiállított és közkinccsé tett.

A tudományos munka megszállott mártírjává vált, Gyergyó legjelentősebb történészének és néprajzosának korai halála pótolhatatlan űrt hagyott a vidék tudományos életében. Egyetlen könyvének megjelenését sem érhette meg, s az általa tervbe vett háromrészes tanulmánykötet munkaanyagát és annak több évtizedes kutatási anyagát gazdátlanul hagyta maga mögött.

Tarisznyás Márton munkásságát értékelve és emlékét ápolva múzeumunk 1992-ben felvette a nevét, hiszen Tarisznyás Márton személyisége a múzeum éltető ereje volt 1980-ig.

A múzeum gyűjteményei 1962-ben kerültek a mostani helyükre. A jelenlegi székhelye önmagában is muzeális értékkel bíró műemléképület, a város egyik legrégebbi polgári kőépülete. 1770-1780 között épült örmény kereskedőház, amelyet 1821-ben az osztrák hatóságok vásároltak meg, s itt rendezték be a Nemes Első Székely Gyalog Regiment gyergyói parancsnokságát. 1848-ban a forradalmárok itt tartóztatták le a székely határőrezred osztrák kiképzőtisztjeit.

Amellett, hogy folyamatosan szervezünk kulturális és tudományos rendezvényeket, időszakos tárlatokat, a múzeum épületében számos állandó kiállítás is várja a látogatót. Figyelemre méltó a néprajzi gyűjtemény, amely egy átfogó és színes képet vázol fel a helyi jellegzetességekről. Tarisznyás Márton gyűjtő- és kutatómunkájának köszönhetően az erdő néprajzához kötődő gazdag tárgyi emlékek szemléltetik a korabeli fakitermelés és fafeldolgozás módozatait, sajátosságait. Ehhez csatlakozik a 2006 decemberében megnyitott népviseletkiállítás, melynek keretében nemcsak a székely falvak sajátos és eredeti viseletei tekinthetők meg, hanem a környéken élő románok és csángók által hordott változatai is. Megmutatjuk a természetes textíliák hagyományos feldolgozásának eszközeit és termékeit is.

A közeljövőben szándékozunk megnyitni malomtörténeti állandó kiállításunkat, amely 2005-től látogatható a Békény utcában. Itt megcsodálható a XIX. századi űködő Tinka-féle műemlék vízimalom és mosató, illetve a közeljövőben befejezendő eszenyői vízifűrész hű másolata, melynek eredetije a múzeumkertben található. A múzeum udvarán egyébként számos olyan, a népi építészethez és technikához kötődő objektum található, amely kiegészíti az épületben látható kiállításokat. Régi parasztházak, malmok, gépek, járművek, szerkezetek képezik a szervezés alatt álló szabadtéri kiállítás részeit.

A régészeti gyűjtemény a gyergyószárhegyi Lázár kastély területén végzett ásatások alkalmával jelentősen gyarapodott. Az ásatások révén előkerült leletek a térség 15-18. századi anyagi kultúrájának keresztmetszetét adják. A restaurált leletek egy részéből kastély-történeti állandó kiállítás látható a Lázár kastélyban, amely a térség nemesi életének alakulását, a csempe- és kerámiaművesség történetét tükrözi.

A múzeum képzőművészeti gyűjteményét két alapvető kollekció képezi. A Karácsony János (1899-1974) festőművész alkotásaiból álló sorozat alkotásait átlengi a nagybányai akadémia egyedülálló impresszionista szellemisége. Az olajfestmények, akvarellek, szénrajzok a művészi értékükön túlmutatva a környék építészeti emlékeit és jellegzetességeit megörökítő fontos kordokumentumok. A galéria másik fontos gyűjteménye a gyergyószentmiklósi Elekes Vencel műgyűjtő és művészetpártoló adománya. Magángyűjteménye a kortárs képzőművészek különböző színvonalú festményeit, grafikáit, metszeteit, exlibriseit, szobrait tartalmazza a 20. század második feléből. Az alkotások beleilleszkednek a kortárs művészet valamennyi stílusirányzatába.

A természettudományi gyűjteményben megtekinthető a gyergyói medence állat- és növényvilága. A tárlaton látható erdei vadak, madarak ma is honosak vidékünkön. Néhai Elekes Mihály preparálta és adományozta a múzeumnak ezt a kollekciót az 1960-as években. Az 1990-es évektől a múzeum több száz példányszámú lepke és bogárgyűjteménnyel gyarapodott, melyet időszakos kiállítások alkalmával szoktunk a látogatóknak bemutatni. Ugyanakkor említésre méltó a fejlesztés alatt álló kőzet- és ásványkiállítás, amelynek anyagát folyamatosan bővítjük, és dr. Jakab Gyula geológus páratlan magángyűjteménye, melynek bevonásával 2004-ben sikeres időszakos kiállítást nyitottunk meg.

Az új évezredben a múzeum újabb állandó kiállítások létrehozásán dolgozik, új szolgáltatások beindítását vállalja fel, hogy ne csak a látogatók és múzeumbarátok, hanem kutatók számára is egy kedvező és vonzó modern kulturális intézménnyé váljon.
Állandó kiállítások
Részlet a kiállításból
A kiállítás a hagyományos gyergyó-vidéki népviselet XIX. század végi, illetve XX. század eleji értékes darabjait mutatja be. A huszonegy teljes viselet mellett, a megtekinthető a hagyományos házi textilkészítés számos eszköze is, a kender-, len- és gyapjúfeldolgozástól a fonáson át a szövés, illetve a tisztítás mozzanatáig. tovább