Event calendar
2021. December
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Károly Viski Museum - Kalocsa
The museum building
Address: 6300, Kalocsa Szent István király út 25.
Phone number: (78) 462-351
Opening hours: 01.11-14.03: closed
15.03-14.05 and 16.09-31.10: Tue-Sat 9-17
15.05-15.09: Wed-Sun 9-17
Válassz nyelvet:  Hungarian-English-Croatian-Latin-German
Romsics Imre
2002
Price: 1000 HUF
Hungarian language
Katona István
2001
Language: Hungarian
Price: 1500 HUF
Katona István
2003
Language: Hungarian
Price: 2500 HUF
Thoroczkay Gábor
2003
Language: Hungarian
Price: 500 HUF
Thoroczkay Gábor
2003
Language: Hungarian
Price: 600 HUF
Gyetvai Landesz Péter
1992
Language: Hungarian
Price: 3000 HUF
Romsics Imre
2002
Language: Hungarian
Price: 1500 HUF
Romsics Imre
1998
Language: Hungarian
Price: 2000 HUF
Romsics Imre
1999
Language: Hungarian, English, German
Price: 3000 HUF
Romsics Imre
2006
Language: Hungarian
Price: 500 HUF
Romsics Imre
2008
Language: Hungarian, English, Latin
Price: 1500 HUF
Romsics Imre
2002
Language: Hungarian
Price: 2000 HUF
Pécsiné Ács Sarolta
2002
Language: Hungarian
Price: 1000 HUF
Romsics Imre
1994
Language: Hungarian
Price: 150 HUF
Romsics Imre
2007
Language: Hungarian
Price: 1500 HUF
Kisbán Eszter, Romsics Imre
1997
Language: Hungarian
Price: 500 HUF
Bárth János
1997
Language: Hungarian
Price: 1000 HUF
Fehér Zoltán
2000
Language: Hungarian, Croatian
Price: 1000 HUF
Romsics Imre
2002
Language: Hungarian
Price: 1000 HUF
Romsics Imre
2003
Language: Hungarian
Price: 1500 HUF
Fehér Zoltán
2004
Language: Hungarian
Price: 1500 HUF
Bárth János
1998
Language: Hungarian
Price: 100 HUF
Gráberné István
2000
Language: Hungarian
Price: 300 HUF
Gallina Zsolt
2000
Language: Hungarian
Price: 200 HUF
Lantos Andrea
2007
Language: Hungarian
Price: 400 HUF
D. Szabó Kálmán
1992
Language: Hungarian
Price: 120 HUF
Gallina Zsolt, Romsics Imre
1996
Language: Hungarian
Price: 150 HUF
Kovács Zita
1998
Language: Hungarian
Price: 250 HUF
Romsics Imre
2006
Language: Hungarian
Price: 1000 HUF
Bárth János
1990
Language: Hungarian
Price: 70 HUF
Bárth János
2005
Language: Hungarian
Price: 5000 HUF
English language
Romsics Imre
2008
Language: Hungarian, English, Latin
Price: 1500 HUF
Romsics Imre
1999
Language: Hungarian, English, German
Price: 3000 HUF
Croatian language
Fehér Zoltán
2000
Language: Hungarian, Croatian
Price: 1000 HUF
Latin language
Romsics Imre
2008
Language: Hungarian, English, Latin
Price: 1500 HUF
German language
Romsics Imre
1999
Language: Hungarian, English, German
Price: 3000 HUF