Eseménynaptár
2018. december
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
2018.12.16. - 2018.12.16.
Kápolnásnyék
2018.12.15. - 2018.12.15.
Budapest
2018.12.15. - 2018.12.16.
Gödöllő
2018.12.14. - 2018.12.14.
Ópusztaszer
2018.12.13. - 2018.12.13.
Budapest
2018.12.13. - 2018.12.13.
Fülek
2018.12.13. - 2018.12.13.
Balassagyarmat
2018.12.13. - 2018.12.13.
Budapest
2018.12.13. - 2019.01.22.
Budapest
2018.12.13. - 2019.02.05.
Fülek
2018.12.12. - 2019.02.17.
Budapest
2018.12.11. - 2018.12.11.
Kecskemét
2018.12.09. - 2018.12.09.
Kápolnásnyék
2018.12.07. - 2019.01.20.
Budapest
2018.11.30. - 2019.01.20.
Budapest
2018.11.30. - 2019.05.30.
Szentes
2018.11.29. - 2019.01.20.
Budapest
2018.11.18. - 2019.01.06.
Budapest
2018.11.15. - 2018.12.30.
Pécs
2018.10.31. - 2019.01.06.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
2018.10.11. - 2018.11.25.
időszaki kiállítás
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A mű­vész, az élet­mű­vé­nek va­ló­di je­len­tő­sé­gét neg­li­gá­ló el­múlt év­ti­ze­dek után, most kap elő­ször méltó teret művei be­mu­ta­tá­sá­ra a Mű­csar­nok­ban. Soly­már Ist­ván mű­vé­szet­tör­té­nész egy­kor így mél­tat­ta őt:

„Halmy Mik­lós a maga útját járja. Cso­dá­kat sejt; is­me­ret­len egy­sze­rű lé­te­ző­ket. A for­má­kat sze­rin­te sem a vé­let­len szül­te, foly­to­nos me­ta­mor­fó­zi­suk köz­ben tör­vény­sze­rű­ek, éppen mert tar­tal­mak edé­nyei. Nem tiltó vagy pa­ran­cso­ló, hanem lé­te­ző tör­vény után kutat. Az ilyen tör­vény sok­fe­lé van el­rejt­ve, ott lap­pang a tá­vo­li múlt üze­ne­te­i­ben, jelen van meg­má­sul­tan a népi kul­tú­ra ar­cha­i­kus ta­pasz­ta­la­tai, jelei kö­zött, - és mivel nem sem­mi­ből let­tünk, ben­nünk, mai em­be­rek­ben félig is­me­rős rit­mu­so­kat pen­dít. A meg­is­me­rés igé­nye sem vé­let­len, hi­szen a jövő aj­ta­ja kul­csok­ra vá­gyik.”

Ku­rá­tor: Sze­ma­dám György