Eseménynaptár
2020. november
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
2020.11.27. - 2020.11.27.
Budapest
2020.11.27. - 2021.08.31.
Szombathely
2020.11.26. - 2020.11.26.
Budapest
2020.11.25. - 2020.11.25.
Budapest
2020.11.25. - 2020.11.25.
Budapest
2020.11.24. - 2020.11.24.
Budapest
2020.11.22. - 2020.12.31.
Hódmezővásárhely
2020.11.22. - 2021.03.28.
Hódmezővásárhely
2020.11.18. - 2020.11.18.
Budapest
2020.11.18. - 2020.11.18.
Budapest
2020.11.18. - 2021.01.02.
Budapest
2020.11.16. - 2020.11.16.
Budapest
2020.11.16. - 2020.11.18.
Budapest
2020.11.12. - 2020.11.12.
Tatabánya
2020.11.11. - 2021.01.02.
Budapest
2020.11.10. - 2020.12.18.
Kecskemét
2020.11.10. - 2020.12.10.
Budapest
2020.11.09. - 2021.03.28.
Pécs
2020.11.06. - 2020.12.19.
Dunaújváros
Országos Széchényi Könyvtár - Budapest
Az Országos Széchényi Könyvtár Múzeuma a Budavári Palota F épületében található.
Cím: 1014, Budapest Budavári Palota, F épület
Telefonszám: (1) 224-3742
Nyitva tartás: Ideiglenesen zárva.
Vasné Tóth Kornélia
album, kiadvány, könyv
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Nyelv: magyar
Ár: 7990
Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös kiadásában megjelent Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek című képes album több mint 1000 ex librist mutat be az olvasóknak. A rendkívül színvonalas, tudós alapossággal megírt, tartalmas bevezetővel, képjegyzékkel, névmutatóval ellátott 352 oldalas kiadvány célja – mint az alcím is utal rá – a modern magyar ex librisek átfogó bemutatása.
Ex libris és képkultúra
Az ex libris, magyarul könyvjegy eredeti funkciójában a könyv tulajdonosát megjelölő, gyakran művészi kivitelű, kisméretű grafika, melyet rendszerint a könyv táblájának belső oldalára ragasztottak. Mára inkább már önálló gyűjtés tárgyává vált, a műgyűjtés kedvelt válfaja lett. A modern, 20–21. századi ex librisekről mindezidáig nem jelent meg átfogóbb képes bemutatás, ezért a könyv a kisgrafikákból nyújtott színes válogatással méltán tekinthető hiánypótló kötetnek, alapműnek.

Szerzője, összeállítója Vasné dr. Tóth Kornélia, az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtára tudományos munkatársa, aki az itteni több tízezres ex libris anyagot kutatva alkotta meg ezt a képes kultúrtörténeti olvasókönyvet. A kötet átfogó körképet ad a korszak ex libris gyűjtőiről és grafikusairól, de tágabb körű ismereteket is nyújt. Tematikusan rendszerezve, 14 fő fejezetre tagoltan mutatja be a könyvjegyeket, az ex librisek ikonográfiáján át követve nyomon történelmünk, irodalmunk, képzőművészeti, zenei életünk nagyjait és főbb eseményeit, hazánk kulturális örökségi helyszíneit, nemzeti emlékhelyeit. Sokak előtt nem ismert, hogy neves íróink-költőink, történelmünk, művészeti életünk jeles alakjai közül számosan rendelkeztek saját ex librisszel, pl. Babits Mihály, Radnóti Miklós, Juhász Ferenc, Faludy György; Károlyi Mihály, Horthy Miklós; Kodály Zoltán, Jandó Jenő; Bajor Gizi stb. Sokak számára az utókor által emléket állító ex libris, hommage lap készült, ezeken gyakori a portré, vagy művük, tevékenységük felidézése.

A kultúrtörténet, az ex librisek sokszínűségét reprezentálandó, a kronologikusan felépített történelmi, irodalmi fejezetek mellett a néprajzi, vallási vonatkozású könyvjegyek éppúgy bemutatásra kerülnek, mint az étkezéssel, a növény- és állatvilággal kapcsolatos témák, könyvet, címert ábrázoló ex librisek. Külön említést érdemelnek a foglalkozásokra (pl. orvos, jogász, kovács, bányász, nyomdász, pedagógus, könyvtáros) utaló ex librisek az adott szakma attribútumaival, de találhatunk a különféle hobbikra utaló könyvjegyeket is, mint a bélyeggyűjtés, numizmatika, az exlibris-gyűjtés stb..

A könyv és a kiállítás is arra hivatott, hogy igazolja az ex libris művelődéstörténeti, kultúrtörténeti jelentőségét, és megóvja e ritkán emlegetett műfajt a feledéstől.


A kiadvány kapható az OSZK könyvesboltjában, vagy megrendelhető az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: Budai-Király Tímea, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel.: 22-43-878, Fax: 22-43-744, e-mail: kiadvanytar@oszk.hu