Eseménynaptár
2015. február

Középkori Romkert - Nemzeti Emlékhely

Székesfehérvár

Cím: 8000 - Székesfehérvár, Koronázó tér

Telefonszám: (+36 (22)) 315-583

E-mail: szikm@iif.hu

Nyitva tartás: IV.1-X.31.: K-V 9-17

Aba Novák Vilmos történelmi seccója

Aba Novák Vilmos, állandó kiállítás, festészet, hírességek, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Székesfehérvár 1938-ban a kettős szentév, az Eucharistia és a Szent István Emlékév (Szent István halálának 900. évfordulója) eseményeinek kapcsán az országos figyelem középpontjába került. A központi kormányzat támogatásával a város - a hivatalos ünnepségsorozat keretében - olyan megbízásokat tartogatott Aba Novák számára, amelyek művészi karrierjének csúcspontját jelentették.

1938 októberében a vallás- és közoktatásügyi miniszter a székesfehérvári polgármesternél indítványozta a Szent István Emlékév eseményeinek méltó megörökítését a város középületeiben. A kultuszminisztérium, a Műemlékek Országos Bizottsága, valamint a Szent István Emlékév Országos Bizottsága a romkerti mauzóleumban elkészítendő munkákkal Aba Novák Vilmost bízta meg.

A falképeken Aba Novák korábbi munkáiról már jól ismert módszerével találkozunk: tömör formában sűríti össze az egyes jeleneteket, melyeket hangsúlyosan megjelenő, részben tagoló funkciót ellátó, részben az egyes "felvonásokat" szövegszerűen is kommentáló mondatszalagokkal különíti el.

A Szent Korona történetét feldolgozó események sora a K-i falon elevenedik meg: a Szilveszter pápa által küldött koronát angyalok hozzák a keresztény hitre tért magyar népnek, mellette pedig Szent István királlyá koronázása látható.

A D-i oldalon a magyar koronára fölesküdő uralkodók portréhűségű ábrázolásaiban a néző könnyen felismeri Mátyás, Mária Terézia, Ferenc József alakját. A kormányzók sorában Hunyadi János és Kossuth Lajos mellett Horthy Miklóst is megtaláljuk.

Az É-i falon a Szent Jobb legendája és a hozzá kapcsolódó történetek ábrázolásában a korszak jelentős politikusai és közéleti emberei is megjelennek. A dicsfénnyel övezett Szent Jobb mellett térdeplő figura az elbeszélések szerint maga Aba Novák. A fal felső részén Mária Terézia a dalmát kereskedők követeit fogadja, akik az évszázadokon át Raguzában őrzött Szent Jobbot adják vissza a magyar királynőnek.

A Ny-i falon a kereszténységre áttérő pogány magyarság sorsfordító kérdésének feldolgozását láthatjuk: a Vajk megkeresztelése jelenet előképe valószínűleg Benczúr Gyula azonos témájú festménye lehetett. Ugyanezen a falrészen egy térdeplő szerzetes a Szent István bazilikájának alaprajzát nyújtja uralkodója felé.

Az Aba Novák által készített falképek állapota - az időjárás viszontagságainak köszönhetően - néhány éven belül jelentősen leromlott. A II. világháború után a műegyüttest - tematikája miatt - a korabeli hatalom lemeszeltette, ezzel csaknem az egész mű pusztulását okozva.

A falkép teljes feltárása és restaurálása csak 1992-ben kezdődhetett meg - Hernádi György festő-restaurátor vezetésével. Ünnepélyes átadására és felszentelésére 1996. augusztus 15-én került sor.

Sasvári Edit


Videótár

Titanic emlékkiállítás Belfastban
magyar
Nefertiti Berlinben 1.
német
On.tour: A berlini Zsidó Múzeum az iskolákban
német
Hogyan készül a litográfia?
magyar
Új berendezéssel gyarapodott az Olajipari Múzeum
magyar
Szélmérők a múzeumban
magyar
Ottlik Géza a PIM-ben
magyar
A Mikó-vár története - Csíki Székely Múzeum
magyar
Levegő, tér és repülés
német
Saab Múzeum
angol